HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VĂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Tháng Mười 07, 2015, 01:29:22 AM
Trang chủ | Trang chủ AGU | Trợ giúp | Tìm kiếm | Lịch | Đăng nhập

+  Trang Quản Lý Công Văn - ĐHAG
Nhóm Công văn Chủ đề Tổng số CV mới nhất
Công văn đi
Không có bài viết mới Kế hoạch

Phụ trách: Phòng HCTH
27 27 Tháng Mười 05, 2011, 10:17:01 AM
trong Số: 138/KH-ĐHAG ngày 04/...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Báo cáo

Phụ trách: Phòng HCTH
1567 1567 Tháng Chín 18, 2014, 10:36:37 AM
trong Số 86/BC-ĐHAG Báo cáo Tổ...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Thông báo

Phụ trách: Phòng HCTH
1522 1522 Tháng Năm 28, 2015, 08:56:11 AM
trong Số 189/HD-ĐHAG V/v Hướng...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Thư mời

Phụ trách: Phòng HCTH
28 28 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Không có bài viết mới Qui định - Quy chế

Phụ trách: Phòng HCTH
111 111 Tháng Năm 27, 2015, 08:40:27 AM
trong Số 542/QĐ-ĐHAG quyết địn...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Biểu mẫu

Phụ trách: Phòng HCTH
34 34 Tháng Ba 06, 2015, 09:58:55 AM
trong Mẫu Giấy giới thiệu sinh...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Hồ sơ số 1
Không có bài viết mới Công văn Chính Phủ

Phụ trách: Phòng HCTH
41 41 Tháng Mười 17, 2014, 04:20:03 PM
trong Số 241/1999/QĐ-TTg Quyết...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Hồ sơ số 2
Không có bài viết mới Nhiệm vụ năm học - Chương trình các ngành học

Phụ trách: Phòng HCTH
54 54 Tháng Tám 20, 2014, 04:27:38 PM
trong Số 2653/QĐ-BGDĐT Quyết...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Báo cáo giáo dục
31 31 Tháng Chín 25, 2010, 08:06:05 AM
trong Số:576/TB-BGDĐT ngày 23/...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Kế hoạch phát triển giáo dục

Phụ trách: Phòng HCTH
37 37 Tháng Tư 09, 2013, 08:30:54 AM
trong Số 1215/QĐ-BGDĐT Quyết đ...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Đào tạo

Phụ trách: Phòng HCTH

Chuyên mục: Chỉ tiêu đào tạo chính qui, Chỉ tiêu đào tạo không chính qui, Chỉ tiêu đào tạo liên kết, Đào tạo liên thông, Đào tạo sau Đại học, Đào tạo SV nước ngoài, Đào tạo hệ cử tuyển, Chỉ tiêu tuyển sinh, Thực tập sư phạm
319 319 Tháng Tư 04, 2014, 08:57:46 AM
trong Số:7500/BGDĐT-GDĐH về vi...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Đề án

Phụ trách: Phòng HCTH

Chuyên mục: AG100, Đào tạo nguồn nhân lực, Chỉ thị 40, Dự án TRIG, Dự án GVTrH, Đề tài NCKH, Nâng cao Chỉ số Năng lực Cạnh tranh
247 247 Tháng Mười Hai 13, 2012, 07:58:09 AM
trong Số: 2072/QĐ-UBND quyết đ...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Luật giáo dục

Phụ trách: Phòng HCTH

Chuyên mục: Cấp phát phôi bằng, chứng chỉ, Điều lệ trường Đại học, Hoạt động thanh tra, Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
156 156 Tháng Mười Một 12, 2013, 04:39:21 PM
trong Số 3627/VPUBN-VX của UBN...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Quy chế

Phụ trách: Phòng HCTH

Chuyên mục: Quy chế công tác HSSV, Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của 05 Trung tâm
112 112 Tháng Tư 04, 2014, 09:22:00 AM
trong Số:3993/VPUND-VX về việc...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Quy định

Phụ trách: Phòng HCTH

Chuyên mục: Dạy thêm - Học thêm, Kiểm định chất lượng, Vay vốn tín dụng của SV, Công tác hướng nghiệp
178 178 Tháng Tư 04, 2014, 09:57:17 AM
trong Số:15/CT-UBND Chỉ thị về...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Các cuộc vận động

Phụ trách: Phòng HCTH

Chuyên mục: Đạo đức Hồ Chí Minh, Đạo dức Nhà Giáo, Đạo đức HSSV, Hai Không
158 158 Tháng Mười 29, 2013, 02:14:51 PM
trong Số 2165/QĐ-UBND v/v ban ...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Trường Phổ thông Thực hành sư phạm

Phụ trách: Phòng HCTH
22 22 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Hồ sơ số 3
Không có bài viết mới Kinh tế
Kinh tế
Phụ trách: Phòng HCTH
0 0 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Không có bài viết mới Văn hoá - Y tế - Dân số

Phụ trách: Phòng HCTH
83 83 Tháng Chín 26, 2012, 03:25:09 PM
trong Số: 1440/UBND-VX ngày 17...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Nông nghiệp - Thuỷ sản - Cây trồng - Vật nuôi

Phụ trách: Phòng HCTH
28 28 Tháng Tư 24, 2013, 10:06:05 AM
trong 03/2013/CT-UBND Chỉ thị ...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Môi trường

Phụ trách: Phòng HCTH
24 24 Tháng Mười 27, 2011, 09:29:18 AM
trong Số:3343-UBND-VX ngày 24/...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Pháp luật

Phụ trách: Phòng HCTH
36 36 Tháng Mười Hai 27, 2011, 09:31:10 AM
trong Số 4231/UBND-NC ngày 20/...
gửi bởi Phòng HCTH
Hồ sơ số 4
Không có bài viết mới Hướng dẫn kế toán, cấp phát kinh phí, thuế thu nhập cá nhân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Phụ trách: Phòng HCTH
90 90 Tháng Tư 21, 2015, 04:58:23 PM
trong 138/TB-STC ngày 04/6/201...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Chế độ

Phụ trách: Phòng HCTH

Chuyên mục: Hội nghị - Tiếp khách, Giáo viên, Học sinh - Sinh viên, Thi, Nghiên cứu khoa học, Lương, Bảo hiểm Xã Hội, Nguồn viện trợ, Quản lý tài sản
325 325 Tháng Tám 05, 2013, 01:41:29 PM
trong Số 31/2013/TT-BGDĐT Thôn...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Hồ sơ số 5
Không có bài viết mới Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Phụ trách: Phòng HCTH
34 34 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Không có bài viết mới Hợp đồng, Tập sự, Nghỉ việc, Nghỉ hưu, Tinh giảm biên chế

Phụ trách: Phòng HCTH
32 32 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Không có bài viết mới Tuyển dụng, Điều động, Thuyên chuyển, Bổ nhiệm, Bãi nhiệm

Phụ trách: Phòng HCTH
31 31 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Không có bài viết mới Lương, Ngạch, Phụ cấp, Biên chế, Chia tách, Sáp nhập, Thành lập

Phụ trách: Phòng HCTH
27 27 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Hồ sơ số 6
Không có bài viết mới Văn bản UBND Tỉnh
Văn bản UBND Tỉnh
Chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, Thông báo kết luận của UBND Tỉnh, Văn bản của HĐND Tỉnh
8 8 Tháng Mười Hai 18, 2014, 04:56:15 PM
trong Số 150/HĐND-TT v/v gửi N...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Cải cách hành chính, văn thư lưu trữ

Phụ trách: Phòng HCTH
45 45 Tháng Năm 09, 2014, 03:04:55 PM
trong Số 16/2014/QĐ-UBND quyê...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Hợp tác quốc tế, tiếp nhận tình nguyện viên

Phụ trách: Phòng HCTH
24 24 Tháng Chín 28, 2011, 02:20:19 PM
trong Số:2341/UBND-NC ngày 02/...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Nghiên cứu khoa học, Internet

Phụ trách: Phòng HCTH
35 35 Tháng Năm 29, 2013, 02:39:44 PM
trong Số 577/UBND-NC của UBND ...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang
Không có bài viết mới Thi đua, khen thưởng

Phụ trách: Phòng HCTH
42 42 Tháng Một 07, 2012, 10:39:38 AM
trong Số:43/KH-UBND ngày 28/12...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Đi học sau Đại học

Phụ trách: Phòng HCTH
35 35 Tháng Ba 15, 2012, 10:36:39 AM
trong Số:425-QĐ/TU ngày 09/3/2...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Tôn giáo - Dân tộc

Phụ trách: Phòng HCTH
43 43 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Hồ sơ số 7
Không có bài viết mới Công tác Đảng

Phụ trách: Phòng HCTH
70 70 Tháng Mười Hai 22, 2011, 09:03:23 AM
trong (tt) Số 105-HĐND-TT ngày...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Công tác Công Đoàn

Phụ trách: Phòng HCTH
25 25 Tháng Chín 22, 2011, 03:48:50 PM
trong Số:26/KH-LĐLĐ ngày 11/02...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Công tác Đoàn - Hội

Phụ trách: Phòng HCTH
53 53 Tháng Chín 28, 2011, 10:08:10 AM
trong Số:129-KH/TĐAG ngày 30/6...
gửi bởi Phòng HCTH
Hồ sơ số 8
Không có bài viết mới Hướng dẫn công tác xây dựng

Phụ trách: Phòng HCTH
64 64 Tháng Mười 12, 2012, 09:08:50 AM
trong Số:15/2012/CT-UBND ngày ...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Xây dựng khu mới, xây dựng khu cũ, xây dựng cơ sở II

Phụ trách: Phòng HCTH
40 40 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Không có bài viết mới Đấu thầu, mua sắm thiết bị - thí nghiệm

Phụ trách: Phòng HCTH
36 36 Tháng Chín 27, 2011, 10:44:40 AM
trong Số:429/STC-GCS ngày 25/3...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Viện trợ

Phụ trách: Phòng HCTH
37 37 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Hồ sơ số 9
Không có bài viết mới Phòng chống TNXH

Phụ trách: Phòng HCTH
34 34 Tháng Chín 26, 2012, 04:20:10 PM
trong Số:13/2012/CT-UBND ngày ...
gửi bởi Phòng HCTH
Không có bài viết mới Nghĩa vụ quân sự

Phụ trách: Phòng HCTH
42 42 Tháng Mười 28, 2011, 08:49:42 AM
trong Số:175/2011/TTLT-BQP-BGD...
gửi bởi Phòng HCTH
Văn bản AGU
Không có bài viết mới Các qui định của trường còn hiệu lực thi hành

Phụ trách: Hà Thanh Hùng
38 38 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Tài liệu khác
Không có bài viết mới Văn bản đổi mới quản lý Hệ thống GDĐH
41 41 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Công văn đến
Tài liệu ISO
Không có bài viết mới Biểu mẫu ISO
Biểu mẫu ISO
Phụ trách: Hà Thanh Hùng
42 42 N/A
trong N/A
gửi bởi N/A
Không có bài viết mới Văn bản ISO
Văn bản ISO
Phụ trách: Hà Thanh Hùng
29 29 Tháng Năm 07, 2014, 08:32:51 AM
trong Báo cáo đánh giá ISO...
gửi bởi Nguyễn Thị Minh Giang


Trang Quản Lý Công Văn - ĐHAG - Các sự kiện


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Hiệu chỉnh và quản lý bởi Trung Tâm Tin Học