THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG

“Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”

Thân Nhân Trung (1419 – 1499)

Xem thêm

Tổng quan về Trường Đại học An Giang

Tổng quan về trường Đại Học An Giang

Trường ĐHAG được thành lập trên cơ sở Trường CĐ Sư phạm An Giang, theo Quyết định số 241/1999/QĐ- TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các trường ĐH tại Việt Nam. Trường đang thực hiện sứ mạng là “Trung tâm đào tạo nhân lực đa ngành, đa trình độ, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng dân cư tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL; NCKH và ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, của cả nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”,...

XEM THÊM

Chính sách đảm bảo chất lượng

Chính sách đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng thông qua việc thường xuyên đổi mới và hội nhập trong đào tạo; sáng tạo và năng động trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; gắn lý thuyết với thực hành để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học nhằm thích ứng tối đa với sự thay đổi. Xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo; quy trình hóa, tin học hóa hoạt động quản lý, áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và “5S” nhằm kiến tạo một môi trường giáo dục đại học chuẩn mực, nhân văn. Phát huy mọi tiềm năng và cống hiến của tất cả các thành viên trong các hoạt động quản trị, dạy và học, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng Trường thành một tập thể trong sạch, vững mạnh, gia tăng vị thế cạnh tranh của Trường trong khu vực và trên thế giới.

Chiến lược phát triển

Phát triển đội ngũ

Thu hút và phát triển đội ngũ ở trình độ cao có năng lực, phẩm chất; phát huy các giá trị cốt lõi của nhà trường; khẳng định Trường là nơi hội tụ những thế hệ con người chuyên tâm với nghề dạy học, giàu lòng đam mê khoa học và cháy bỏng niềm nhiệt huyết với tương lai phát triển của nhà trường và của đất nước.

Hiện đại cơ sở vật chất

Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục; mở rộng không gian tối ưu trên diện tích đất hiện có; từng bước hiện đại hóa phương tiện dạy học, xây dựng sân chơi và cơ sở vật chất cho các hoạt động khác; nâng cao điều kiện làm việc và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên; hiện đại hóa nguồn học liệu của thư viện, khu thực hành thí nghiệm và các trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Phát triển chương trình đào tạo

Xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo trình độ đại học và sau đại học, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội; hoàn thiện học chế tín chỉ theo hướng điều chỉnh tất cả chương trình đào tạo theo CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng; thực hiện thí điểm việc giảng dạy một số học phần bằng ngôn ngữ tiếng Anh; tiến tới xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học chất lượng cao đối với một số chuyên ngành trọng điểm; tiếp tục đánh giá ngoài một số chương trình đào tạo theo chuẩn AUN.

Đổi mới phương pháp dạy và học

Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm tạo ra những trải nghiệm độc đáo, hào hứng và đầy thách thức hướng đến phát triển tri thức, kỹ năng, và nhân cách của người học; giúp sinh viên chiếm lĩnh nhanh, hiệu quả các nội dung kiến thức và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong xu thế hội nhập của đất nước.

Tăng cường năng lực nghiên cứu

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực trọng điểm của Tỉnh và khu vực; tạo văn hóa nghiên cứu, xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học xuyên quốc gia nhằm thực hiện những nghiên cứu trọng điểm phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu cấp bách của xã hội, và nhu cầu phát triển giáo dục đại học.

Phát triển hợp tác quốc tế

Mở rộng các mối quan hệ đối tác trong khu vực và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật khác; tạo trải nghiệm quốc tế cho số đông thành viên của Trường để từng bước nâng cao năng lực, xây dựng nhà trường đạt đến những chuẩn mực quốc tế.