Thông báo về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2019

  • 04/12/2018 15:32

Thông báo thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2019. Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí chính quy năm học 2018-2019

  • 11/09/2018 10:55

Thông báo thu học phí chính quy năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, học kỳ I năm học 2018-2019

  • 11/09/2018 10:50

Thông báo thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, học kỳ I năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm

Xem tiếp