Trang chủ / Tin tuyển sinh chung

Tuyển sinh 2017 mã ngành, tên ngành, chỉ tiêu, mã tổ hợp môn xét tuyển
Ngày đăng: 09/03/2017

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Xét từ KQ thi THPT QG

(1)

(2)

(3)

(4)

A. CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

1

TAG

52140201

Giáo dục Mầm non

100

M00

 

 

 

1

TAG

52140202

Giáo dục Tiểu học

100

A00

A01

C00

D01

2

TAG

52140205

GD Chính trị

40

C00

D01

 

 

3

TAG

52140209

SP Toán học

40

A00

A01

 

 

4

TAG

52140211

SP Vật lý

40

A00

A01

 

 

5

TAG

52140211

SP Vật lý (CN Vật lý - Công nghệ)

40

A00

A01

 

 

6

TAG

52140212

SP Hóa học

40

A00

B00

 

 

7

TAG

52140213

SP Sinh học

40

B00

 

 

 

8

TAG

52140217

SP Ngữ văn

40

C00

 

 

 

9

TAG

52140218

SP Lịch sử

40

C00

 

 

 

10

TAG

52140219

SP Địa lý

40

C00

 

 

 

11

TAG

52140231

SP Tiếng Anh

40

D01

 

 

 

12

TAG

52340101

Quản trị Kinh doanh

80

A00

A01

D01

 

13

TAG

52340201

Tài chính-Ngân hàng

60

A00

A01

D01

 

14

TAG

52340203

Tài chính Doanh nghiệp

80

A00

A01

D01

 

15

TAG

52340301

Kế toán

80

A00

A01

D01

 

16

TAG

52380101

Luật

90

C00

D01

 

 

17

TAG

52420201

Công nghệ Sinh học

70

A00

A01

B00

 

18

TAG

52480103

Kỹ thuật Phần mềm

60

A00

A01

D01

 

19

TAG

52480201

Công nghệ Thông tin

60

A00

A01

D01

 

20

TAG

52510406

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

60

A00

A01

B00

 

21

TAG

52540101

Công nghệ Thực phẩm

60

A00

A01

B00

 

22

TAG

52620105

Chăn nuôi

60

A00

A01

B00

 

23

TAG

52620110

Khoa học Cây trồng

70

A00

A01

B00

 

24

TAG

52620112

Bảo vệ Thực vật

100

A00

A01

B00

 

25

TAG

52620116

Phát triển Nông thôn

70

A00

A01

B00

 

26

TAG

52620301

Nuôi trồng Thủy sản

50

A00

A01

B00

 

27

TAG

52220113

Việt Nam học (VH du lịch)

50

A01

C00

D01

 

28

TAG

52220201

Ngôn ngữ Anh

80

D01

 

 

 

29

TAG

52310106

Kinh tế Quốc tế

50

A00

A01

D01

 

30

TAG

52850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

80

A00

A01

B00

 

B. CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG- NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

1

TAG

51140201

Giáo dục Mầm non

60

M00

 

 

 

2

TAG

51140202

Giáo dục Tiểu học

60

A00

A01

C00

D01

3

TAG

51140206

Giáo dục Thể chất

30

T00

 

 

 

4

TAG

51140221

Sư phạm Âm nhạc

20

N00

 

 

 

5

TAG

51140222

Sư phạm Mỹ thuật

20

H00

 

 

 

6

TAG

51140231

Sư phạm Tiếng Anh

50

D01

 

 

 

(*): Mã tổ hợp: mã tổ hợp được quy định như sau:

STT

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

2

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3

Toán, Hóa học, Sinh học

B00

4

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

5

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

6

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

T00

7

Ngữ văn, NK1, NK 2

N00

8

Ngữ văn, NK vẽ NT1, NK vẽ NT2

H00

C. CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG- NHÓM NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Xét từ KQ thi THPT QG

(1)

(2)

(3)

(4)

1

TAG

6340301

Kế toán

40

A00

A01

D01

 

2

TAG

6340114

Quản trị kinh doanh

40

A00

A01

D01

 

3

TAG

6620302

Nuôi trồng thủy sản

40

A00

A01

B00

 

4

TAG

6620118

Chăn nuôi

40

A00

A01

B00

 

5

TAG

6620108

Khoa học cây trồng

40

A00

A01

B00

 

6

TAG

6620128

Phát triển nông thôn

40

A00

A01

B00

 

7

TAG

6620115

Bảo vệ thực vật

40

A00

A01

B00

 

8

TAG

6540103

Công nghệ thực phẩm

40

A00

A01

B00

 

9

TAG

6420202

Công nghệ sinh học

40

A00

A01

B00

 

10

TAG

6420201

Sinh học ứng dụng

40

A00

A01

B00

 

11

TAG

6480201

Công nghệ thông tin

40

A00

A01

D01

 

12

TAG

6220103

Việt Nam học (VH du lịch)

40

A01

C00

D01

 

GHI CHÚ

(*): Hồ sơ các ngành cao đẳng ngoài sư phạm, nộp riêng tại trường;

(*): Thời gian nộp: cùng thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1 và các đợt bổ sung

Nguồn: Thông tin tuyển sinh 2017

THÔNG BÁO MỚI
TIN TỨC TUYỂN SINH


© 2017 Trường Đại Học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang