Trang chủ / Thông báo AGU

Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2018
Ngày đăng: 01/03/2018

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Thời gian thi dự kiến

1

8620110

Khoa học Cây trồng

40

Tháng 5/2018

2

8620105

Chăn nuôi

30

Tháng 5/2018

3

8140114

Quản lý Giáo dục

30

Tháng 5/2018

4

8850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường (xin mở ngành)

30

Tháng 5/2018

Liên kết với Đại học Huế

 

5

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

30

Tháng 4/2018

6

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

30

Tháng 4/2018

7

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

30

Tháng 4/2018

8

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

30

Tháng 4/2018

9

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý

30

Tháng 4/2018

10

8220121

Văn học Việt Nam

30

Tháng 4/2018

11

8340103

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

30

Tháng 4/2018

12

8480101

Khoa học Máy tính

30

Tháng 4/2018

13

8850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

30

Tháng 4/2018

Liên kết với Trường Đại học Sư Phạm Thể dục thể thao TP.HCM

 

14

8140103

Giáo dục thể chất

30

Tháng 12/2018

Liên kết với Học viện Hành chính Quốc gia

 

15

8340403

Quản lý công

30

Tháng 5/2018

Liên kết với Trường Đại học Tài chính - Marketing

 

16

8340201

Tài chính - Ngân hàng

30

Tháng 12/2018

17

8340102

Quản trị Kinh doanh

30

Tháng 12/2018

Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

18

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Mầm non

30

Tháng 12/2018

19

8220301

Triết học

30

Tháng 12/2018

Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

 

20

8580208

Kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghệ

30

Tháng 8/2018

Liên kết với Học viện Chính sách phát triển

 

21

8310106

Kinh tế Quốc tế

30

Tháng 12/2018

Liên kết với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

22

8340410

Quản lý kinh tế

30

Tháng 12/2018

Liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

 

23

8380107

Luật kinh tế

30

Tháng 8/2018

Liên kết với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

 

24

8520401

Vật lý kỹ thuật

30

Tháng 10/2018

Tổng cộng

730

Ghi chú:
+ Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Nhà trường sẽ có thông báo tuyển sinh cụ thể từng ngành trên website của Trường.
+ Vùng tuyển: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tin tuyển sinh 2018


© 2018 Trường Đại Học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang