Thông báo về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2019

  • 04/12/2018 15:32

Thông báo thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2019. Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên năm 2018 (Liên thông và Văn bằng 2)

  • 24/11/2018 16:29

Tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên năm 2018 (Liên thông và Văn bằng 2). Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên năm 2018 (Liên thông)

  • 11/11/2018 16:34

Kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên năm 2018 (Liên thông). Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc hướng dẫn đề cương ôn tập thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) năm 2018

  • 30/10/2018 09:13

Thông báo hướng dẫn đề cương ôn tập thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) năm 2018. Mời xem file đính kèm.

Xem tiếp

Thông báo chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 3 (2018)

  • 27/09/2018 11:00

Chi tiết thông báo, vui lòng xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức dành cho đối tượng dự thi cao học tại Trường Đại học An Giang năm 2018

  • 13/09/2018 15:30

Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức dành cho đối tượng dự thi cao học tại Trường Đại học An Giang năm 2018. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao - Năm học 2018-2019 (Dành cho sinh viên khóa DH17, DH18 và CD42)

  • 12/09/2018 16:20

Thông báo đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao - Năm học 2018-2019 (Dành cho sinh viên khóa DH17, DH18 và CD42). Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí chính quy năm học 2018-2019

  • 11/09/2018 10:55

Thông báo thu học phí chính quy năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, học kỳ I năm học 2018-2019

  • 11/09/2018 10:50

Thông báo thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, học kỳ I năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao. Năm học 2018 – 2019 (Dành cho sinh viên khóa DH19 và CD43)

  • 29/08/2018 15:26

Thông báo đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao. Năm học 2018 – 2019 (Dành cho sinh viên khóa DH19 và CD43). Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm

Xem tiếp