An Giang University

Thông báo điểm chuẩn, tổng số thí sinh, danh sách trúng tuyển đợt 1, chỉ tiêu xét tuyển bổ sung (Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018)

  • 20/08/2018 09:10

Biên bản xác định điểm chuẩn, tổng số thí sinh trúng tuyển, danh sách trúng tuyển. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tổ chức đăng kí dự thi, thi Năng khiếu Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 (Dành cho thí sinh đăng kí xét tuyển bổ sung)

  • 05/08/2018 19:21

Thông báo tổ chức đăng kí dự thi, thi Năng khiếu Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 (Dành cho thí sinh đăng kí xét tuyển bổ sung). Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tuyển sinh cao học năm 2018

  • 01/08/2018 13:58

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc đăng ký học chương trình 2, năm học 2018 - 2019

  • 24/07/2018 20:51

Thông báo đăng ký học chương trình 2, năm học 2018 - 2019. Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) Lớp DT10KT, DT10QT học kỳ I năm học 2018-2019

  • 24/07/2018 16:15

Thông báo thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) Lớp DT10KT, DT10QT học kỳ I năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc điều chỉnh điểm đăng ký xét tuyển 11 ngành đại học, cao đẳng năm 2018

  • 20/07/2018 09:38

Thông báo về việc điều chỉnh điểm đăng ký xét tuyển 11 ngành đại học, cao đẳng năm 2018. Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc xác định điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng năm 2018

  • 17/07/2018 20:57

Thông báo về việc xác định điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng năm 2018 của Trường Đại học An Giang. Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Tiếng hát dâng Người”

  • 04/07/2018 07:20

Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp