An Giang University

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2)

  • 03/01/2018 11:44

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017 - Hình thức GDTX (Liên thông Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ)

  • 02/01/2018 17:07

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học An Giang thông báo kế quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017, Hình thức giáo dục thường xuyên (Liên thông Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, Khóa ngày 16/12/2017).

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 chuyên ngành Chăn nuôi

  • 21/10/2017 08:03

Để đáp ứng nhu cấu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Được sự cho phép c...

Xem tiếp

An Giang University

Hướng dẫn đề cương thi tuyển sinh hình thức giáo dục thường xuyên năm 2017

  • 14/10/2017 08:27

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên năm 2017, Trường Đại học An Giang thống báo kế hoạch hướng dẫn đề cương thi tuyển sinh cụ thể như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH)

  • 10/10/2017 10:35

Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT10TT, DT10BT học kỳ II năm học 2017-2018

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018

  • 25/09/2017 15:36

Ban giám hiệu thông báo thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018 như sau:

Xem tiếp

Kế hoạch về việc chuyển hệ thống email lên Google

  • 24/09/2017 16:17

Về việc chuyển hệ thống email lên Google

Xem tiếp