Chương trình tư vấn trực tuyến nhằm giúp cho các thí sinh hiểu rõ các chương trình đào tạo của Trường

Trường Đại học An Giang tư vấn tuyển sinh trực tuyến

  • 02/03/2018 09:50

Sáng ngày 01/3/2018, Trường Đại học An Giang đã khởi động chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2018.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tuyển sinh cao học ngành Quản lý công

  • 22/11/2017 11:12

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý công, cụ thể như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ năm 2017

  • 01/11/2017 14:04

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 chuyên ngành Chăn nuôi

  • 21/10/2017 08:03

Để đáp ứng nhu cấu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Được sự cho phép c...

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo Tuyển sinh Cao học Ngành Chăn nuôi năm 2017

  • 20/10/2017 15:16

Chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp