An Giang University

Kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ năm 2017

  • 01/11/2017 14:04

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 chuyên ngành Chăn nuôi

  • 21/10/2017 08:03

Để đáp ứng nhu cấu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Được sự cho phép c...

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo Tuyển sinh Cao học Ngành Chăn nuôi năm 2017

  • 20/10/2017 15:16

Chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) đợt 2, năm 2017

  • 30/08/2017 16:15

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) đợt 2, năm 2017 như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017

  • 11/08/2017 09:37

Trường Đại học Sư Phạm TDTT Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh Cao học chuyên ngành Giáo dục thể chất, khóa 4 - năm 2017 (Tổ chức tại trường Đại học An Giang) theo các thông tin như sau:

Xem tiếp