An Giang University

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) đợt 2, năm 2017

  • 30/08/2017 16:15

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) đợt 2, năm 2017 như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017

  • 11/08/2017 09:37

Trường Đại học Sư Phạm TDTT Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh Cao học chuyên ngành Giáo dục thể chất, khóa 4 - năm 2017 (Tổ chức tại trường Đại học An Giang) theo các thông tin như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc nhận hồ sơ nhập học năm học 2017-2018

  • 02/08/2017 09:20

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tổ chức đăng ký dự thi, thi Năng khiếu Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017_Đợt 2 (dành do thí sinh ĐKXT bổ sung)

  • 02/08/2017 08:08

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 cử Trường Đại học An Giang, Nhà trường thông báo việc tổ chức đăng ký dự thi, thi năng khiếu (đợt 2) đối với các ngành có môn thi năng khiếu, cụ thể như sau...

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 (tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017)

  • 31/07/2017 16:03

Trường Đại học An Giang thông báo điểm chuẩn, tổng số thí sinh trúng tuyển (theo từng ngành) và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 như sau...

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ ĐKXT) năm 2017

  • 13/07/2017 19:44

Trường Đại học An Giang thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ ĐKXT) năm 2017 của Trường là 15,5 điểm (đối với học sinh phổ thông thuộc KV3) cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển vào tất cả các ngành bậc đại học.

Xem tiếp