trường đại học an giang

Thông điệp của Hiệu trưởng

Được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ- TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học An Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập, được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia, với sứ mạng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội; đồng thời nỗ lực trở thành trung tâm đào tạo trình độ đại học và sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng được quốc tế công nhận, dựa trên triết lý giáo dục: Kiến tạo – Khai phóng và hệ giá trị cốt lõi: Chính trực –Tận tâm – Sáng tạo.

Trải qua gần 20 năm xây dựng, hội nhập và phát triển, Trường Đại học An Giang luôn khẳng định được chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Tháng 3/2018, Trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục đại học. Tháng 3/2019, Trường chính thức trở thành thành viên liên kết của Tổ chức mạng lưới đảm bảo chất lượng (AUN - QA) thuộc Tổ chức mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN). Tháng 8/2019, Trường chính thức trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Năm học 2019 – 2020 là năm kết thúc giai đoạn tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên. Do vậy, đây cũng là năm nhà trường tập trung chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tự bảo đảm 100% chi thường xuyên từ 2021 đến 2025.

Năm học 2019 – 2020, Trường quyết tâm thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm sau:

• Viên chức toàn trường nhận thức đúng đắn rằng, việc trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là chủ trương đúng của Tỉnh, được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các bộ, ngành và Chính phủ ủng hộ; đó là sự thay đổi đơn vị chủ quản mà ở đó sẽ tạo ra những điều kiện mới, thuận lợi dựa trên nền tảng sức mạnh hệ thống của Đại học Quốc gia để phát triển;

• Sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học để hoàn thành giai đoạn 01: Giai đoạn gia nhập của lộ trình chuyển Trường là trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm sớm đi vào hoạt động một cách liên tục, ổn định về mọi mặt, đồng thời làm tiền đề để thực hiện giai đoạn 02: Giai đoạn hội nhập toàn diện từ năm 2020 đến năm 2023;

• Xây dựng chiến lược phát triển theo kế hoạch của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung mọi nguồn đầu tư cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, mô hình quản trị đại học và phát triển nguồn lực;

• Tiếp tục điều chỉnh chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần nhằm đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, cũng như yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước và quốc tế;

• Ứng dụng rộng rãi, mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ;

• Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản trị tiên tiến; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị các nguồn lực về con người, tài chính, cơ sở vật chất, thông tin, quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của nhà trường;

• Nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học quốc tế, nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo và cộng đồng phù hợp với yêu cầu phát triển nhà trường, kế hoạch hoạt động của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực;

• Mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; liên thông chương trình, công nhận tín chỉ, đồng cấp bằng với các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học được kiểm định của nước ngoài;

• Hiện đại hóa cơ sở vật chất, bổ sung nguồn học liệu, trang thiết bị thực hành thí nghiệm nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; xây dựng môi trường đại học thân thiện và hiện đại, hiệu quả và sáng tạo.

thong-diep-hieu-truong-180
PGS, TS. Võ Văn Thắng
Hiệu Trưởng