• admin
  • 13/09/2018 15:21
  • Events
  • 728

On 8th September 2018, An Giang University held the 2018 – 2019 Staff Conference with the attendance of Ms. Phan Thi Diem – Head of the An Giang Labour Association and over 600 university staff.

This annual event was held to have feedback from staff and the response from the University Rector Board.

Cán bộ, viên chức toàn trường tham dự Hội nghị
University staff at the conference
Văn nghệ chào mừng
Music performances
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị
Opening speech of the Rector – Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang

Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang – Rector of An Giang University in his opening speech emphasised that An Giang University had overcome its challenges in the past year and had great achievements. Some successes to be named included highly qualified staff (with 4 Associate Professors, 47 PhD holders, and 433 Masters holders), high teaching quality as being accredited for education and training in 2018 – 2023 period on 19/3/2018, high-quality research outcomes (17 research projects, 9 projects at Ministry and Provincial levels, 249 publications with 22 articles in international journals, 232 conference presentations with 30 presentations at international conferences), broadened international cooperation, and financial aids for students of over three billion VND. The Pedagogical Practice School also had 100% high school graduates and 2 awards for excellent students in national competitions.

Phó Hiệu trưởng Trần Văn Đạt báo cáo tổng hợp và giải trình những ý kiến đóng góp cho Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018; Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường và hoạt động nghiên cứu khoa học
Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat – Vice Rector of An Giang University – reviewed the reports for 2017 – 2018 academic year, plans for 2018 – 2019 academic year, and research activities
Thầy Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS cáo cáo tổng hợp và giải trình những ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Công đoàn cơ sở và của Ban Thanh tra nhân dân
Mr. Nguyen Thanh Hai – Vice Rector and Chairman of An Giang University Staff Union reviewed reports from Staff Union and plans for 2018 – 2019 academic year
Thầy Lê Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp cho các văn bản: Quy định về chế độ làm việc của giảng viên; Quy định thời giờ nghỉ ngơi, làm việc của viên chức Trường ĐHAG và Công tác đánh giá, phân loại viên chức, thi đua khen thưởng
Mr. Le Quoc Cuong – Vice Rector reviewed comments on work policies, staff accreditation, and rewarding policies
Cán bộ, viên chức đóng góp ý kiến trực tiếp tại Hội nghị
Staff shared ideas at the conference

The Staff Conference at An Giang University was held at two levels. At Division level, Staff Conferences were held from 23 – 28 August to get feedback from division staff on school policies, documents, and directions in school’s development plans. At School level, the Rector Board and Head of Staff Union reviewed all feedback from divisions for clarifications at the Staff Conference.

Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang stated the mission for the 2018 – 2019 academic year as Creating effective and innovative education environment with 9 key categories of missions and 121 standards. The Rector sincerely called for collaboration, responsibility, and professional development of the staff for the development of An Giang University and the Mekong Delta in this industrialisation-modernisation- globalisation period.

Bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh trao Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017
Ms. Phan Thi Diem – Head of An Giang Labour Association presented Certificates of Recognition to two divisions with excellent achievements in 2017
Các công đoàn viên nhận Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh về thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017
The staff received Certificates of Recognition from An Giang Labour Association for excellent achievements in 2017
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho quý thầy, cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục
Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang presented Certificates of Recognition from People’s Committee of An Giang Province to staff with excellent achievements in two consecutive years
Năm học 2017-2018, Trường ĐHAG có 50 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục được nhận Bằng khen của UBND Tỉnh
In 2017 – 2018 academic year, 50 staff of An Giang University were awarded Certificates of Recognition from People’s Committee of An Giang Province for excellent achievements in two consecutive years
Cá nhân Hiệu trưởng Võ Văn Thắng được nhận khen thưởng của Nhà trường vì có công trình khoa học được công bố trên các ấn phẩm khoa học có uy tín – Scopus (Thầy đã trao tặng phần thưởng này cho Quỹ phát triển Khoa học – Công nghệ Trường ĐHAG)
Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang was acknowledged for his outstanding publication in prestigious journal in Scopus database. He decided to donate to the School fund for research activities
ThS. Nguyễn Hồng Hải – Chuyên viên Phòng Quản trị thiết bị được nhận khen thưởng của Nhà trường về thành tích trong việc xuất bản sách
Mr. Nguyen Hong Hai – Staff of the Facilities and Property Office was acknowledged for his published books

At the conference, many staff were awarded Certificates of Recognition for their contributions and achievements such as the Certificates of Recognition from An Giang Labour Association for 11 staff and two divisions, Certificates of Recognition from People’s Committee of An Giang Province for 50 staff with excellent achievements in two consecutive years, Certificates of Recognition from An Giang University for 92 staff with excellent research achievements, one staff with outstanding publication on Scopus database journal, one staff with book publications, 90 staff exceeding school’s research requirements, and 75 staff being recognised as emulation officers.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hải trao khen thưởng của Nhà trường cho quý thầy, cô vượt định mức nghiên cứu khoa học từ 50% trở lên
Mr Nguyen Thanh Hai presented Certificates of Recognition to the staff with over 50% exceeding the research requirements
Năm học vừa qua, toàn trường có 90 cá nhân vượt định mức nghiên cứu khoa học từ 50% trở lên
An Giang University had 90 staff with over 50% exceeding the research requirements in the past academic year
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018” cho quý thầy, cô
Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang – Rector - presented Certificates of Recognition to staff recognised as Emulation Officers in 2017 – 2018 academic year
Phó Hiệu trưởng Lê Quốc Cường trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018” cho quý thầy, cô
Mr. Le Quoc Cuong – Vice Rector - presented Certificates of Recognition to staff recognised as Emulation Officers in 2017 – 2018 academic year
Năm học vừa qua, Trường ĐHAG có 75 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018”
An Giang University had 75 staff recognised as Emulation Officers in 2017 – 2018 academic year
Lãnh đạo Nhà trường và Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019
An Giang University Rector Board and Staff Union signed the Commitment of Achievement in 2018 – 2019 academic year

Hong Loan and  Anh Thu – An Giang University Library

Translated by Chi Do Na

Images :

Related Post: