• admin
  • 14/09/2018 11:17
  • Events
  • 56

In order to review the Youth Union activities in 2017 – 2018 academic year and consolidate its organisation, An Giang University held its 2nd Youth Union Conference on September 12th, 2018 at Meeting Room 2.

The conference was attended by Mr. Vo Thanh Phuong – An Giang Province Youth Union, Mr. Nguyen Thanh Hai – Deputy Secretary of the University Party Committee and Vice Rector, and other members in the Board of Secretaries of the University and Faculty Youth Unions.

Đại biểu tham dự Hội nghị
The delegates at the conference

As reported at the conference, the University Youth Union successfully held various activities in the 2017 – 2018 academic year such as sports, music, cultural, and educational events for its members. The University Youth Union also consolidated the activities of the Union, held training sessions for its members, organised more volunteer programs, and nominated 115 members to join the Party...

Đồng chí Trần Trung Quốc – Phó Bí thư Đoàn trường thông qua Báo cáo công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018
Mr. Tran Trung Quoc – Deputy Secretarry of the University Youth Union reporting on the Union activities and Students’ campaigns in the 2017 – 2018 academic year

The University Youth Union also organised many competitions and rewarded its members for successful participation including First Prize in the Sports Event marking 87th Foundation Anniversary of Youth Union; First Prize in the Revolutionary Song Contest, Third Prize in the Traffic Culture Contest in 2017; Third Prize in the Legal Popularisation and Education; First Place in the Provincial Summer Campaign,...

At the conference, six groups and seven individuals with excellent performances were recognised and presented the Certificates of Recognition by the Provincial Youth Union.

Thầy Nguyễn Thanh Hải trao tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các Đoàn khoa đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn
Mr. Nguyen Thanh Hai presenting the Certificates of Recognition of the An Giang Provincial Youth Union to Faculties’ Youth Unions with excellent performances

 

Thầy Nguyễn Thanh Hải trao tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn
Mr. Dang The Luc presenting the Certificates of Recognition of the An Giang Provincial Youth Union to individuals with excellent performances

 

Đại diện Đoàn khoa Kinh tế - QTKD phát biểu ý kiến về chế độ khen thưởng cũng như quyền lợi dành cho cán bộ đoàn kiêm nhiệm
A member of the Faculty of Economics and Business Administration raising concerns about the rewarding policies for Youth Union members

Thirteen members were elected to the University Youth Union Board, four of whom were elected to the Standing Committee of the University Youth Union, including:

1.   Ms. Nguyen Thi Xuan Hue – Secretary of the Youth Union of Faculty of Foreign Languages

2.   Mr. Thai Tri Hai – Secretary of the Youth Union of Faculty of Education

3.   Mr. Le Xuan Phi – Secretary of the Youth Union of Faculty of Information Technology

4.   Mr. Nguyen Phong Vu – Secretary of the Youth Union of Faculty of Tourism, Culture and Arts

At the conference, Mr Duong Mai Linh - Secretary of the Youth Union of Faculty of Technology and Environment was elected to be Deputy Secretary of the University Youth Union for the 2017 – 2019 term.

Đ/c Trần Phú Thạnh – Trưởng ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử
Mr. Tran Phu Thanh introducing the voting procedures

 

Ban chủ tọa Hội nghị
The Conference Committee

 

Hội nghị bầu bổ sung thành viên Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019
The election of the new members to the University Youth Union in 2017 – 2019 term

 

Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của đại diện Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn
The vote checking under observation of An Giang Provincial Youth Union

 

Các ủy viên và phó bí thư vừa trúng cử ra mắt Hội nghị. Thầy Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng
Newly elected members of the University Youth Union being presented flowers by Mr. Nguyen Thanh Hai

Mr. Nguyen Thanh Hai congratulated the new members of the Youth Union Committee and suggested adequately assigning tasks for the members for successful task completion. Mr. Nguyen Thanh Hai also commented on the need to review the final reports with more emphases on the achievements and proposed solutions for the unachieved for further successes in the 2018 – 2019 academic year. The establishment of the Party – Union Office, the stamps for Youth Unions of faculties and rewarding policies for secretaries were also discussed at the conference.

Thầy Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Mr. Nguyen Thanh Hai – Vice Rector of An Giang University chairing the conference

Under the directions of the University Party Committee and Rector Board along with the enthusiasm of the Youth Union members, it was strongly believed that An Giang University Youth Union would gain more successes in the new academic year.

Huynh Cam- An Giang University Library

Translated by Chi Do Na

Images :

Related Post: