• admin
  • 10/10/2018 10:16
  • Events
  • 150

On October 8th, 2018, An Giang University held a conference on “Procedures in developing exam question banks and student recruitment in 2019 – 2020 academic year” chaired by Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang – Secretary of the School Party Committee and the Rector of the school.

The conference was to evaluate the outcomes of student recruitment and exam question banks in the past years, point out the challenges, and propose the solutions for the upcoming years.

Quý thầy, cô Trưởng – Phó đơn vị tham dự Hội nghị
The Heads and Deputy Heads of the School Divisions attending the conference

 

Chủ tọa Hội nghị là quý thầy trong Ban Giám hiệu Nhà trường
The School Rector Board chairing the conference

 

At the conference, the attendants were informed of innovations in student recruitment, evaluation of student recruitment in 2018 academic year and plans for 2019 academic year, student recruitment consultation and job orientation in 2017 – 2018 academic year, review of exam question banks in 2012 - 2018 period and implementation in 2018 – 2022 period, and solutions for the upcoming years.

ThS. Trần Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo báo cáo một số điểm mới trong công tác tuyển sinh và kế hoạch xây dựng đề án tuyển sinh năm 2019
Mr. Tran Thanh Hai – Deputy Head of Office of Academic Affairs reviewing innovations in student recruitment in 2019

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng phòng Công tác sinh viên báo cáo tình hình triển khai hoạt động tư vấn tuyển sinh và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
Ms. Nguyen Thi Thanh Loan – Head of Office of Student Affairs reporting on the student recruitment consultation and proposing solutions for the upcoming years.

 

Cô Phạm Thị Hồng Liên – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng báo cáo tổng kết công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
Ms. Pham Thi Hong Lien – Deputy Head of Office of Evaluation and Quality Assurance reporting on designing exam question banks

 

At the conference, Heads and Deputy Heads of school divisions and lecturers contributed their ideas to improving student recruitment and exam question banks focusing on enhancing staff capacity for student recruitment consultation, introducing school training programs to local areas, broadening student recruitment nationwide, implementing the exam question banks effectively,...

Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang thanked the staff for their contributions and provided directions for associated divisions. The Rector hoped that all the staff would wholeheartedly contribute to developing education quality in order to affirm the reputation of An Giang University.

Quý thầy, cô đóng góp ý kiến cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
The staff making suggestions for exam question banks

 

Quý thầy, cô đóng góp ý kiến cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác tư vấn tuyển sinh
The staff making suggestions for student recruitment consultation

 

PGS,TS. Võ Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận Hội nghị
Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang – Secretary of the School Party Committee and School Rector making the concluding remarks

Anh Thu – An Giang University Library

Translated by Chi Do Na

Images :

Related Post: