On November 19, 2019, An Giang University, VNU-HCM organized the International Scientific Conference "Higher education in the industrial revolution 4.0". This was one of the activities to celebrate the 20th anniversary of the establishment and development of the University.

The co-organizers of the Conference included Kalasin University, Assumption University, and Mahidol University (from Thailand) and Andalas University, Pekalongan University (from Indonesia).
Speaking at the Conference, Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang - Rector of AGU - emphasized the impacts of globalization and the 4th industrial revolution on the education sector in general and the higher education system in particular. The presentations at this Conference would contribute to clarifying those impacts, addressing four main topics: Higher Education Administration and Management; Policies on training, scientific research and community service; Higher education environment and Quality assurance system; Program design, Teaching and learning methods, Testing and evaluation methods. The Organizing Committee hoped that the discussions at the conference would open up new research directions for delegates and attendants, in order to constantly improve the quality of higher education in in the industrial revolution 4.0.
The Organizing Committee received 86 articles from 124 authors from many national and international education institutions, 15 of which were selected and presented at the the conference. The conference was expected to lay the scientific foundations for recommendations to managers and policy makers in order to develop higher education in the country and in the region.

Toàn cảnh Hội thảo
Overview of the Conference

 

PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG phát biểu đề dẫn tại Hội thảo
Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang - Rector of AGU gave an opening speech at the Conference

 

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng trao thư cảm ơn cho đại diện các trường đồng tổ chức Hội thảo
Rector Vo Van Thang presented certificates of appreciation to the representatives of the universities co-organizing the Conference

 

Các tác giả có tham luận được trình bày tại Hội thảo nhận hoa từ Ban Tổ chức
The authors presented at the Workshop received flowers from the Organizing Committee

 

GS Detlef Werner Briesen – Trường Đại học Giessen (CHLB Đức) phân tích những tác động của CMCN 4.0 đến hệ thống giáo dục
Prof. Detlef Werner Briesen - University of Giessen (Germany) analyzed the impact of Industry 4.0 on the education system

 

TS Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG-HCM chia sẻ kinh nghiệm của ĐHQG-HCM trong việc kết hợp giữa AUN-QA và CDIO trong công tác đảm bảo chất lượng
Dr. Nguyen Quoc Chinh - Director of the Center for Educational Testing and Quality Assessment, VNU-HCM, shared the experience of VNU-HCM in combining AUN-QA and CDIO in quality assurance

Anh Thu - An Giang University Library

Translated by Le Do Thai

Images :

Related Post: