Hội thảo tập huấn lần 3 về "Các thủ tục về sở hữu trí tuệ, hợp đồng khung và tiến trình phê duyệt nội bộ" và Hội thảo quốc gia lần 2 về "Chiến lược thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu".

Dự án ENHANCE (Tăng cường năng lực quốc gia về nghiên cứu và sáng tạo tại Việt Nam - Strengthening National Research and Innovation Capacities in Vietnam) do Đại học Alicante (Tây Ban Nha) làm chủ dự án, 06 trường đại học ở Việt Nam là thành viên gồm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học An Giang. Đây là một dự án quốc tế nhằm giúp các trường đại học ở Việt Nam năng cao năng lực sáng tạo, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, liên kết với các doanh nghiệp trong việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và khởi nghiệp đối với sinh viên.

Trong khuôn khổ Dự án, từ ngày 16-18/5/2017, Trường Đại học An Giang chủ trì tổ chức: Hội thảo tập huấn lần 3 về "Các thủ tục về sở hữu trí tuệ, hợp đồng khung và tiến trình phê duyệt nội bộ" và Hội thảo quốc gia lần 2 về "Chiến lược thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu". Tham dự các hội thảo có Bà Noelia López del Castillo (Trường Đại học Alicante, Tây Ban Nha); GS. Andrej Soltész, GS. Julius Soltész, TS. Andrej Bartók (Đại học Công nghệ Slovak - STUBA); lãnh đạo và cán bộ dự án của 6 trường đại học thành viên; đại diện các doanh nghiệp có liên kết với các trường trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu; giảng viên tham gia nghiên cứu; lãnh đạo các đơn vị quản lý cấp tỉnh....

Hội thảo nhằm mục tiêu: "tăng cường liên kết các đơn vị nghiên cứu với doanh nghiệp trong lĩnh vực thúc đẩy về nghiên cứu và sáng kiến". Hội thảo là dịp để các trường chia sẻ những kinh nghiệm về hợp tác với các doanh nghiệp, đề xuất những giải pháp nhằm mang đến sự hợp tác bền vững. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong việc tiếp nhận các kết quả nghiên cứu, sử dụng lao động....

Tại Hội thảo, các giáo sư đến từ STUBA đã chia sẻ những kinh nghiệm và thành công trong việc triển khai các kết quả nghiên cứu đến các doanh nghiệp. Trường Đại học An Giang tổ chức trưng bày các kết quả nghiên cứu được các doanh nghiệp ứng dụng như: Mô hình hệ thống tưới tự động, hệ thống xử lý nước thải, các sản phẩm được thương mại hóa từ các công trình nghiên cứu của trường và các trường bạn.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần hiếu khách, Trường Đại học An Giang được chủ dự án và các trường bạn đánh giá cao, mở ra những hướng hợp tác trong tương lai.

Trịnh Phước Nguyên

Trung tâm NC&PTNT

Images :

Related Post: