Nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh trong tình hình dịch Covid 19 còn đang diễn biến phức tạp, Trường Đại học An Giang thông báo lùi thời gian đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non. Cụ thể như sau:

DHAG.TB.778

 

 
Attachments :
# File name Size Download
1 DHAG.TB_.778.pdf 733.175
Images :

Related Post: