Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí Học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau: Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Attachments :
# File name Size Download
1 903-TB-DHAG.pdf 577.413
Images :