Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã đồng ý đưa Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang vào danh mục các tạp chí đươc tính điểm công trình khoa học từ năm 2017.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Attachments :
# File name Size Download
1 Thong bao tinh diem TCKH.pdf 821.890

Related Post: