Ban Giám hiệu thông báo thu học phí đối với sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm 2016-2017 như sau:

1. Mức học phí năm học 2016-2017:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Attachments :
# File name Size Download
1 68-DHAG_0.pdf 1.682.528

Related Post: