:...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển thứ 5 (PT5), cụ thể như sau:"

628-TB-DHAG

 

628-TB-DHAG

 

Images :

Related Post: