Sau khi khảo sát sơ bộ tất cả đơn vị trực thuộc Trường Đại học An Giang, sáng ngày 6/10/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ với đại diện Nhà trường, nhằm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức sắp đến.

Tham gia buổi ký kết có các chuyên gia của Đoàn đánh giá ngoài, các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường Đại học An Giang.

Trong 2 ngày khảo sát, Đoàn chuyên gia đã đến tìm hiểu tình hình hoạt động của các đơn vị như: Cơ sở sở vật chất, cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động phục vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đoàn chuyên gia cũng đã trao đổi với Nhà trường về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và những công việc cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS,TS. Trần Văn Đạt – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang đã cảm ơn những đóng góp và các đề xuất quý báu của các chuyên gia trong báo cáo khảo sát sơ bộ. Với mục tiêu đạt chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn năm 2017 – 2022, tập thể Nhà trường sẽ tích cực khắc phục những hạn chế mà các chuyên gia đã nêu trong báo cáo, để chuẩn bị tốt nhất cho đợt khảo sát chính thức  diễn ra từ ngày 17 đến 21/10/2017.

Hồng Loan – Anh Thư

Images :

Related Post: