Để thực hiện bảo hiểm con người đối với cán bộ, giảng viên được liên tục, Nhà trường thông báo đến toàn thể CB, GV mức phí bảo hiểm năm 2017 như sau:

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Attachments :
# File name Size Download
1 Thông báo BH Bưu Điện 2017.pdf 1.338.464
1 Thông báo BH Bảo Việt 2017.pdf 1.609.449
1 TB 2017 ĐHAG.pdf 405.597

Related Post: