Xuất phát từ nhu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy bô môn Âm nhạc cho các trường trung học trong tỉnh An Giang.

Trường Đại học An Giang tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên vừa học vừa làm.

chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm.

Attachments :
# File name Size Download
1 220-TB-DHAG.pdf 74.505