Ban giám hiệu thông báo thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Mức học phí

Thông báo chi tiết mời xem tại đây

Attachments :
# File name Size Download
1 290-TB-DHAG.pdf 59.235
Images :