Trường Đại học Tài chính - Marketing liên kết với Trường Đại học An Giang dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 4 Tây Nam Bộ vào tháng 10 năm 2016. Nay trường ra thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức dành cho các đối tượng có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển sinh cao học tại trường như sau:
=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Attachments :
# File name Size Download
1 20160621094845146.pdf 892.200

Related Post: