Hợp tác triển khai dự án Trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh Trao đổi học bổng Tham gia công bố các bài báo quốc tế Tổ chức các sự kiện, hội thảo, báo cáo chuyên đề
Thời gian ký kết: từ 2018

Hợp tác triển khai dự án Trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh Trao đổi học bổng giữa hai bên Tham gia công bố các bài báo quốc tế Tổ chức các sự kiện, hội thảo, báo cáo chuyên đề Hợp tác trong các lĩnh học thuật khác.
Thời gian ký kết: từ 2018

Hợp tác tăng cường các hoạt động nghiên cứu; đào tạo; nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và biến đổi khí hậu.
Thời gian ký kết: từ 2018

Phát triển các hoạt động hợp tác nhằm đẩy mạnh trao đổi học thuật và nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên. Khoa KTCN Môi trường đang triển khai các hoạt động hợp tác. Dự kiến Tháng 10 Gs. Kati và đoàn Gs. Florida đến tổ chức Hội thảo tại trường.
Thời gian ký kết: từ 2018

Trao đổi sinh viên, và giảng viên Cấp học bổng sinh viên Công bố các bài báo khoa học quốc tế
Thời gian ký kết: từ 2018

 

Hợp tác tuyển dụng nhân sự Hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực Chuyển giao khoa học công nghệ
Thời gian ký kết: từ 2018

Hợp tác tăng cường các hoạt động nghiên cứu; đào tạo; nghiên cứu; 
Phối hợp thực hiện các chương trình văn hóa
Thời gian ký kết: 2018 - 2023

Chương trình trao đổi với sinh viên Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh. Hợp tác triển khai các dự án quốc tế
Thời gian ký kết: 2018 - 2023

1. Hỗ trợ sinh viên của trường thực tập và cơ hội việc làm tại FPT Telecom An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo. Số lượng theo nguyện vọng và năng lực của sinh viên. 2. Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thực hành tại doanh nghiệp, có người hướng dẫn. 3. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên: tư vấn hướng nghiệp, chương trình tham quan thực tế nghề nghiệp, chương trình học bổng, đào tạo kỹ năng,… 4. Các hợp tác khác theo nhu cầu của hai bên.
Thời gian ký kết: từ 2018

1. Hỗ trợ Sinh viên của trường thực tập và cơ hội việc làm tại Vinpearl năm 2018 và những năm tiếp theo. Số lượng theo nguyện vọng và năng lực của Sinh viên. 2. Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thực hành tại doanh nghiệp ngành Du lịch, có người hướng dẫn. 3. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ Sinh viên: Tư vấn hướng nghiệp, Chương trình Tour tham quan thực tế nghề nghiệp, Chương trình học bổng, CLB thực tập sinh du lịch… 4. Các hợp tác khác theo nhu cầu của hai bên.
Thời gian ký kết: từ 2018

Tổ chức các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, nghiên cứu, trao đổi nguồn lực và các chương trình đào tạo vì sự phát triển của ĐBSCL.
Thời gian ký kết: 2017 - 2020

Xúc tiến trao đổi chương trình đào tạo sau đại học và sinh viên; 
Liên kết nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm học thuật; 
Liên kết và hỗ trợ lẫn nhau tổ chức các hội nghị hội thảo nghiên cứu; 
Hợp tác trong học tập từ xa và lĩnh vực công nghệ thông tin; 
Phát triển các hoạt động học thuật vì lợi ích và sự phát triển chung của các nước ASEAN
Thời gian ký kết: 2017 - 2022

Phát triển chương trình liên kết đào tạo Sau đại học về nghiên cứu Tài nguyên - Môi trường; Trao đổi CBGV và SV thông qua chương trình thực tế, học kì hè; Khuyến khích phát triển các hoạt động chuyên môn, khóa học ngắn hạn; và các hoạt động hợp tác khác.
Thời gian ký kết: 2017 - 2022

Trao đổi sinh viên, nhà khoa học Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn Hợp tác xuất bản ấn phẩm khoa học Phối hợp thực hiện các chương trình có nguồn tài trợ của bên thứ ba.
Thời gian ký kết: 2017 - 2022

Phối hợp tổ chức đào tạo chương trình thạc sĩ Tây Nam Bộ 
Phối hợp hoạt động nghiên cứu-triển khai; 
Trao đổi học bổng du học và tham gia vào chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; 
Mở rộng giao lưu sinh viên quốc tế và chương trình ASEAN Students Summer Camp 2017-2022; 
Các hoạt động hợp tác khác
Thời gian ký kết: 2017 - 2022

Hợp tác liên kết đào tạo về việc cử sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản – Khoa Nông nghiệp-Tài nguyên thiên nhiên đi thực tế rèn nghề nuôi tôm ở các khu nuôi
Thời gian ký kết: từ 2017

Tăng cường hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau về giáo dục, văn hóa, khoa học;
Trao đổi cán bộ giảng viên
Thời gian ký kết: từ 2016

Trao đổi tài liệu, ấn phẩm 02 bên quan tâm; 
Chia sẻ về chương trình đào tạo, khóa học; 
Thực hiện các chương trình, khóa học liên kết (hội nghị, seminar,…) 
Trao đổi GV, CB nghiên cứu, SV tập sự, và SV cao học 
Hợp tác trong các dự án nghiên cứu.
Thời gian ký kết: từ 2016

Hợp tác phát triển GD-ĐT thông qua chương trình đào tạo Tiếng Anh Online.
Thời gian ký kết: từ 2016

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Thời gian ký kết: từ 2016

Hai bên hợp tác tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực “nông nghiệp bền vững, sản xuất lương thực và bảo vệ môi trường”.
Thời gian ký kết: 2016 - 2021

Trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên; Liên kết hoạt động nghên cứu và xuất bản nghiên cứu; Hợp tác trong các hoạt động semina, thảo luận học thuật; các chương trình đào tạo ngắn hạn.
Thời gian ký kết: 2016 - 2021

Trao đổi CBGV, học giả, sinh viên
Phát triển các chương trình nghiên cứu; trao đổi các thông tin, tài liệu học thuật 
Hợp tác thông qua các dự án liên kết.
Thời gian ký kết: 2016 - 2021

Tuyển sinh nghiên cứu sinh học tập tại New Zealand; 
Liên kết thực hiện các khóa học ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBGV; 
Trao đổi GV; 
Tham gia các buổi seminar, cương trình hội nghị về học thuật.
Thời gian ký kết: 2016 - 2021

Phát triển dự án liên kết giữa 02 bên Liên kết tổ chức các chương trình học thuận và nghiên cứu khoa học Trao đổi CBGV nhằm nâng cao trình độ; trao đổi các tài liệu, ấn phẩm về các lĩnh vực 02 bên quan tâm.
Thời gian ký kết: 2016 - 2021

Hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội thảo hội nghị mang tính chất học thuật, trao đổi chia sẻ tài liệu thông tin nghiên cứu.
Thời gian ký kết: từ 2015

Trao đổi GV, SV, thông tin tài liệu học thuật, Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ; thực hiện các chương trình, học thuật, dự án ngắn hạn.
Thời gian ký kết: từ 2014

Trao đổi CB,GV,SV hợp tác tổ chức seminar, hội thảo chuyên đề, dự án nghiên cứu; hỗ trợ phát triển hoạt động học thuật khác mà hai bên quan tâm.
Thời gian ký kết: 2014 - 2017

Phối hợp thực hiện đưa các SV đi thực hành nông nghiệp ở Israel theo chương trình Hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel giữa Bộ NN&PTNT – Việt Nam và Bộ Nông nghiệp - Nhà nước Israel
Thời gian ký kết: 2014 - 2019

Trao đổi cán bộ-giảng viên; Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn; Hỗ trợ, hợp tác học tập kinh nghiệm giáo dục
Thời gian ký kết: từ 2013

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
Thời gian ký kết: từ 2013

Tổ chức tập huấn ngắn hạn về “Tối ưu hóa nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương trong công thức thức ăn cho nuôi thủy sản quy mô nhỏ bền vững ở Đông Nam Á”
Thời gian ký kết: 2013

Trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chính; 
Xúc tiến hội thảo và các chủ đề nghiên cứu có liên quan
Thời gian ký kết: 2013 - 2016

Trao đổi sv-gv (mỗi bên tự tìm nguồn kinh phí); Hợp tác nghiên cứu, viết bài báo; Tạo cơ hội tham dự các hội thảo, hội nghị cho sv, gv và lãnh đạo hai trường; Trao đổi sinh viên, trao đổi sinh viên thực tập; Trao đổi các tài liệu khoa học; Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn
Thời gian ký kết: 2013 - 2016

Đào tạo trình độ ĐH cho SV do BHI giới thiệu; 
Hỗ trợ BHI tham quan các doanh nghiệp nông nghiệp tại An Giang;
Hỗ trợ giảng viên BHI tham gia hội thảo về nông nghiệp, giáo dục và môi trường tại ĐHAG
Thời gian ký kết: 2013 - 2018

Liên kết đào tạo; Hợp tác nghiên cứu; Tạo cơ hội tham dự hội thảo, hội nghị cho SV, GV và lãnh đạo hai trường; Trao đổi các ấn phẩm khoa học, giáo dục
Thời gian ký kết: 2013 - 2018

Thời gian ký kết: từ 2013

Tuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo CN, KT, MT/NN & QL của AIT tại An Giang
Thời gian ký kết: 2012 - 2015

Trao đổi cán bộ-giảng viên, thông tin, tài liệu, hoạt động nghiên cứu.
Thời gian ký kết: từ 2012 - 2017

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
Thời gian ký kết: 2012 - 2017

Trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chánh; Xúc tiến hội thảo và các chủ đề nghiên cứu có liên quan; Gửi các sinh viên Tiến sĩ và sau Tiến sĩ
Thời gian ký kết: 2012 - 2017

Hợp tác, trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
Thời gian ký kết: từ 2011

Hợp tác nghien cứu, đào tạo trong khu vực, trao đổi thông tin, chuyên môn, sinh viên.
Thời gian ký kết: từ 2011 - 2015

Hợp tác và trao đổi giáo dục
Thời gian ký kết: 2010 - 2014

Phát triển trao đổi giáo dục và văn hoá, tổ chức các dự án chương trình liên kết
Thời gian ký kết: 2010 - 2015

Trao đổi giáo viên, giảng viên, sinh viên; liên kết nghiên cứu, đào tạo, semina….
Thời gian ký kết: 2010 - 2015

Nâng cao chất lượng đào tạo ĐH, SĐH, và NCKH, đặc biệt là ứng dụng chuyển giao KHCN vào sản xuất; Chia sẻ tiềm lực NCKH, hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ.
Thời gian ký kết: từ 2009

Hợp tác nghiên cứu, đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chất lượng chuyên môn
Thời gian ký kết: từ 2009 - 2014

Thời gian ký kết: từ 2009

Trao đổi cán bộ, giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học - Đài Loan
Thời gian ký kết: từ 2008 - 2013

Xây dựng & phát triển tiềm năng công nghệ vi sinh và công nghệ lên men
Thời gian ký kết: từ 2008 - 2016

Trao đổi giảng viên, sinh viên và các kết quả nghiên cứu
Thời gian ký kết: từ 2007

MCC hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ
Thời gian ký kết: từ 2007

Trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu và trao đổi kết quả nghiên cứu
Thời gian ký kết: từ 2006

Hợp tác triển lãm các hiện vật nông nghiệp
Thời gian ký kết: 2006 - 2008

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
Thời gian ký kết: 2006 - 2011

Tăng cường năng lực và hiểu biết về văn hóa của hai bên cho các cán bộ-giảng viên
Thời gian ký kết: 2006 - 2011

Trao đổi giảng viên, sinh viên, các thông tin giáo dục; Hợp tác các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
Thời gian ký kết: 2006 - 2011

VIA hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ
Thời gian ký kết: từ 2005

Hợp tác thực hiện Dự án Giám sát hệ thống sinh thái sông Mê Kong
Thời gian ký kết: 2005 - 2007

Hợp tác nghiên cứu phát triển nông thôn và giảm nghèo trong Tỉnh An Giang
Thời gian ký kết: từ 2004

 

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL và các vùng lân cận
Thời gian ký kết: từ 2004

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
Thời gian ký kết: từ 2004

Hỗ trợ tập huấn giáo viên Trường ĐH An Giang
Thời gian ký kết: từ 2004