Thông báo thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày và nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2019. Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Attachments :
# File name Size Download
1 1551TB-DHAG.pdf 111.574
Images :