Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực báo chí của cán bộ, viên chức tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh và đào tạo đại học văn bằng 2 ngành Báo chí. Chi tiết, mời xem tập tin đính kèm!

Attachments :
# File name Size Download
1 1615-TB-DHAG.pdf 143.558
Images :

Related Post: