On April 28th 2018, Department of Literature – Faculty of Education, An Giang University held a workshop on “Issues in Literature, Linguistics, and Literature Education in accordance with high school educational reform”. This annual workshop was held at the provincial level for the first time and seen as a forum for researchers and educators to report their research in Literature, Linguistics, and Literature Education following high school educational reforms; thereby improve the quality of Literature Education at An Giang University and high schools in An Giang province.

Attending the workshop were Ms. Phan Thi Yen – Head of Education Office of Long Xuyen City, Mr. Nguyen Van Khuong – Vice Dean of Faculty of Education, lecturers of Department of Literature, Department of Primary Education, Students Affairs Office, Social Sciences and Humanities Research Center, high school teachers in Long Xuyen, and over 100 Literature-major students.

 

ThS. Trần Tùng Chinh – Trưởng Bộ môn Ngữ văn phát biểu khai mạc Hội thảo

Mr. Tran Tung Chinh – Head of Department of Literature presented the opening speech

TS. Nguyễn Đức Thăng – Giảng viên BM Ngữ văn báo cáo tham luận

Dr. Nguyen Duc Thang – Lecturer of Department of Literature presented his paper

After two months calling for papers, over 40 papers were submitted, and eight of which were selected for presentations at the workshop. The presentations focused on integrating culture and literature into teaching foreign literature at high school; current practices of Reception Theory in teaching folk literature at high schools in Long Xuyen City; teaching literary works at high schools using reader-response model, and examining Literature Education curriculum at high school for modifications, etc.

ThS. Nguyễn Hoàn Anh – Giáo viên Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu trình bày tham luận về “Tích hợp văn hóa, văn học trong dạy học văn học nước ngoài ở chương trình Ngữ văn trung học phổ thông hiện nay”

Ms. Nguyen Hoan Anh – Teacher at Thoai Ngoc Hau High School for the Gifted presented about integrating culture and literature into teaching foreign literature at high school

ThS. Phan Thị Yến - Trưởng phòng Giáo dục Thành phố Long Xuyên chia sẻ tham luận về dạy học văn học dân gian ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Ms. Phan Thi Yen - Head of Education Office of Long Xuyen City presented about teaching folk literature at secondary schools in Long Xuyen City

ThS. Trần Ngọc Minh – Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền trình bày tham luận về dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông theo lý thuyết phản hồi từ người học

Ms. Tran Ngoc Minh – Teacher at Nguyen Hien High School presented about teaching litearture at high schools using reader-response model

The workshop also addressed issues about authors, literary works and genres at high schools; linguistics and research orientation, suggestions to develop students’ qualities and capacities, experience in dealing with education-related problems in teaching Literature, etc.

The workshop was expected to provide much useful information in research in Literature, Linguistics, and Literature Education in response to high school educational reform.

 

Sinh viên đặt câu hỏi giao lưu cùng các báo cáo viên

Students raised questions to the presenters

TS. Phạm Thanh Hùng – Phó Trưởng BM Ngữ văn Trường ĐHAG đề xuất một số kiến nghị cho dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn

Dr. Pham Thanh Phung – Deputy Head of Department of Literature, An Giang University provided recommendations about teaching Literature at high school

Cô Trần Thị Châu Trân – Giáo viên Trường PT Thực hành Sư phạm chia sẻ kinh nghiệm khai thác yếu tố bản địa trong dạy học Ngữ văn địa phương An Giang cấp trung học cơ sở

Ms. Tran Thi Chau Tran – Teacher at Pedagogical Practice School shared her experience in exploiting local features in teaching local literature at secondary schools in An Giang

Quý đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm với sinh viên chuyên ngành Ngữ văn

Group photo of the delegates and the students

Anh Thu – An Giang University Library
Translated by Chi Do Na

Images :

Related Post: