Hội thảo “Giải pháp công nghệ thông tin trong nông nghiệp, giáo dục số và các chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ”

  • 13/06/2022 16:12

Ngày 10/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp công nghệ thông tin trong nông nghiệp, giáo dục số và các chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ”.

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy để nhận bằng tốt nghiệp

  • 10/06/2022 09:17

"...Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi trong quá trình nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy địn...

Xem tiếp

Hội thảo “Cơ hội học bổng trao đổi và Du học tại Hoa Kỳ”

  • 09/06/2022 08:44

Ngày 07/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức Hội thảo Cơ hội học bổng trao đổi và Du học tại...

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc sửa đổi. bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHAG ngày 26/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang

  • 08/06/2022 14:10

"...Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHAG ngày 26/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

  • 24/05/2022 21:01

Ngày 23/5, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM tổ chức phiên họp Rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài các chương trình đào tạo (CTĐT) theo Bộ tiêu c...

Xem tiếp

Thêm 02 đề cương chi tiết giáo trình của Trường ĐHAG, ĐHQG-HCM được xét duyệt

  • 20/04/2022 09:28

Ngày 15/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang (ĐHAG), ĐHQG-HCM đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Kỹ thuật - Môi trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Thêm 3 đề cương giáo trình thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên được xét duyệt

  • 08/04/2022 14:11

Ngày 6/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 3 giáo trình bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Thẩm định 03 đề cương chi tiết giáo trình

  • 08/04/2022 14:00

Ngày 6/4, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định 3 đề cương chi tiết (ĐCCT) giáo trình bằng hình thức trực tuyến. PGS. TS Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Đào tạo đã chủ trì phiên thẩm định.

Xem tiếp

Họp chuẩn bị triển khai đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0

  • 06/04/2022 16:38

Ngày 05/4, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM (ĐHAG, ĐHQG-HCM) đã tổ chức họp trực tuyến với Thư ký AUN-QA để triển khai các nội dung chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài 04 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0, gồm các ngành: Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Toán, Kỹ thuật phần mềm.

Xem tiếp

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Thú y trình độ Đại học

  • 01/04/2022 15:22

Ngày 31/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Thú y trình độ đại học.

Xem tiếp