Nghiệm thu đề cương 02 giáo trình thuộc chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

  • 11/09/2020 08:52

Ngày 10/9/2020, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề cương Giáo trình “Ứng dụng vật liệu trong xử lý môi trường”.

Xem tiếp

Họp chuẩn bị triển khai đánh giá 04 CTĐT cấp ĐHQG-HCM theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0

  • 11/09/2020 08:34

Chiều 9/9/2020, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) đã tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung chuẩn bị cho đợt đánh giá 04 CTĐT cấp ĐHQG-HCM theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0, gồm các ngành: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.

Xem tiếp

Bế giảng khóa bồi dưỡng tiếng Việt cho 2 cán bộ Vương quốc Campuchia

  • 28/08/2020 16:18

Ngày 27/8, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Lễ Bế giảng khóa bồi dưỡng tiếng Việt và trao chứng nhận cho 02 cán bộ tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia.

Xem tiếp

Nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật phần mềm theo chuẩn AUN – QA

  • 16/07/2020 15:35

Ngày 15/7, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật Phần mềm theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - ASEAN University Network).

Xem tiếp

Hội thảo và tập huấn "Chuyển đổi số trong lớp học"

  • 16/07/2020 10:13

Ngày 15-16/7/2020, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) phối hợp cùng Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP), Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM, Doanh nghiệp khởi nghiệp giáo dục Cohota tổ chức Hội thảo và tập huấn với chủ đề "Chuyển đổi số trong lớp học".

Xem tiếp

Thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

  • 09/07/2020 14:59

Sáng 08/7/2020, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ thạc sĩ theo quy trình mở ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

An Giang University

Kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2020 – 2021

  • 17/06/2020 11:55

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/...

Xem tiếp

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục Thể chất

  • 17/06/2020 09:59

Thực hiện theo quy trình mở ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 16/6, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học và ngành Giáo dục Thể chất trình độ đại học.

Xem tiếp