Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605

Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

Chiến thuật du kích

Cung cấp các kiến thức cơ bản về chiến tranh du kích, mục đích của chiến thuật du kích, nguyên tắc, cách đối phó, xử trí ... và sức chiến đấu của đội du kích.

Di sản Hồ Chí Minh về vấn đề học tập

Nhân cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nhà xuất bản Trẻ tái bản cuốn sách “Về vấn đề học tập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách bao gồm những bài viết, bài nói của Người về vấn đề học tập được trích từ “Hồ Chí Minh toàn tập”.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng

Gồm những bài nói, viết, lời kêu gọi, thư của Hồ Chủ Tịch gởi cho nhân dân cả nước

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm c...

Gồm các bức thư, các bài nói, bài trích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bàn về công tác giáo dục

Sưu tầm và tuyển lựa một số bài nói và viết của Bác Hồ từ 1945 - 1969 về công tác giáo dục.

Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết thành công, thành công đại...

Thư kêu gọi và thư gửi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh thắp sáng niềm tin

Hãng phim tài liệu và Khoa học Trung ương

Phim tài liệu: 79 mùa xuân

Sau ngày 2/9/1969 Bác mất, phim tài liệu "79 Mùa xuân" của Nhà làm phim Cuba Santiago Alvarez được hoàn tất. Lần đầu tiên, một phim tài liệu mang phong cách Mỹ Latin đặc biệt kể về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với góc nhìn chân thực, giản dị và sâu sắc.