Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605

Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

An Giang đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, pho...

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức,...

Cổng TTĐT tỉnh AG) - Sáng ngày 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

An Giang: Thấm sâu và lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng...

TCCS - Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.

Phương pháp luận Hồ Chí Minh với phát triển bền vững đất nướ...

(TG) - Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách mà có cả một hệ thống phương pháp luận cách mạng đặc sắc. Hệ thống phương pháp luận Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công cuộc đổi mới và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, p...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộ...

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân tộc

"...Là người trong nhiều năm để tâm nghiên cứu Hồ Chí Minh, tôi đã có một số sách, bài viết được công bố ở một số nhà xuất bản và trên một số tạp chí khoa học. Không phải tất cả các luận điểm, nhận định tôi nêu trong các sách và tạp chí đều đúng. Nay đọc lại vẫn muốn bổ sung, sửa chữa cho đúng hơn."

Bác Hồ gọi - Ấy là mùa xuân đến

"...Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, mặc dù mỗi lần xuân đến không được nghe Người chúc Tết đón xuân sang, nhưng trên đất nước hòa bình, thống nhất bấy nay vẫn thấy “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng” và vẫn cảm nhận được “Bác Hồ gọi! Ấy là mùa xuân đến."