Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605

Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 19...

Giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các năm từ 1965 đến 1969

Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 19...

Giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các năm từ 1959 đến 1964

Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 19...

Giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các năm từ 1954 đến 1958

Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giới thiệu các bài viết, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện một số khía cạnh trong phong cách của Người: một chính khách quyết đoán, sắc sảo, một nhà báo luôn thấu hiểu và am tường thủ thuật của nghề phóng viên kết hợp hài hòa với nghệ thuật điêu luyện khi sử dụng ngôn ngữ trên báo chí... trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng

Suốt đời học Bác

Cuốn sách ghi lại những câu chuyện về Bác, vị cha già dân tộc sau khi trở về nước, với những phát hiện và góc nhìn mới

Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Na...

Tập hợp những bức thư do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo gửi tới các vị tổng thống Pháp, Mỹ, các chính trị gia, tướng lĩnh, binh sĩ, tù binh, kiều dân, thanh niên... trong những năm 1945 - 1969. Những bức thư chứa đựng tính nhân văn cao cả, tinh thần bác ái, cảm thông, đồng thời gửi gắm những thông điệp, yêu cầu khẩn thiết đối với các nhà cầm quyền tuân thủ thực hiện các cam kết của Hiệp định Giơne...

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập 2

Sách kể lại 84 mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng...

Trình bày những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và phân tích thực trạng việc vận dụng và những vấn đề đặt ra trong vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa...

Cuốn sách gồm 3 phần: Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/42019 của Ban tuyên giáo Trung ương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/09/2019); Một số bài viết về giá trị , ý nghĩa của Di chúc