Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605

Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

Bác Hồ những câu chuyện và bài học

Sách kể lại những mẫu chuyện về Bác, những lời dạy quý báu của Bác

Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tập hợp các bài viết về tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tác phẩm lý luận đặc sắc. Nêu những luận điểm, tác phẩm, bài viết về đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh

Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ

Giới thiệu kinh nghiệm, bí quyết, phương pháp ngoại giao của Bác Hồ qua từng sự kiện lịch sử của đất nước. Các bài học ngoại giao và lời căn dặn của Bác đối với cán bộ ngành ngoại giao

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập 1

Sách kể lại 66 mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạn...

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Bác, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cách mạng, q...

Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh có giao diện mới

(Chinhphu.vn) – Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Tọa đàm khoa học: "Bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của...

Ngày 23/12/2022, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức tọa đàm khoa học "Bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới

"...Với tên gọi Hồ Chí Minh - sáng tạo, đổi mới, bố cục của cuốn sách là sự gắn kết chặt chẽ của gần 50 luận văn được kết cấu thành 7 chương. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của tác phẩm là trên cơ sở lý luận Mác - Lênin, tác giả khẳng định rằng Hồ Chí Minh đã có sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào hoàn cảnh Việt Nam, một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ,...

Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi

"...Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO tôn vinh là nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam (éminent homme de culture du Viet Nam), góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội (contribuant à la lutte commune des peuples pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social)."