Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605

Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

Nam Đàn quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

"...Nam Đàn là một phần Tổ quốc Việt Nam trong suốt bốn nghìn năm lịch sử. Nam Đàn được vinh dự là nơi chôn rau cắt rốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó đây trên các nẻo đường Nam Đàn còn in dấu chân, và âm vang giọng nói, tiếng cười của Người.

Con đường cứu nước Hồ Chí Minh

"...Con đường cứu nước Hồ Chí Minh là hành trình gian lao vượt qua bao chông gai gian khó của hơn 30 năm lặn lội, xuôi ngược từ khắp nơi trên thế giới để tìm con đường giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của ngoại bang; một con đường cứu nước độc đáo, giàu tính sáng tạo, chưa có tiền lệ trong lịch sử dân tộc.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Phật Giáo

"...Năm 2011 là năm kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tất cả các Ban Viện Trung ương và địa phương thuộc Giáo hội đều có kế hoạch gia tăng Phật sự nhằm chào mừng ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thư riêng gửi Bác Hồ

"...Những năm gần đây nhiều cuốn hồi ký của các nhà hoạt động chính trị - xã hội, cả phía ta lẫn phía địch, đã lần lượt ra mắt bạn đọc. Họ kể khá nhiều câu chuyện lý thú về các cuộc gặp gỡ, đối thoại, những kỷ niệm về Hồ Chí Minh trong thời kỳ trước và sau Cách mạng tháng Tám, trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam"

Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại

"...Mở đầu tập bản thảo, tác giả đã dẫn lại hai tác văn vĩ đại có giá trị xuyên thế kỷ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc, nhà văn hóa của nhân loại, nhà chính trị lỗi lạc, nhà thơ khoáng đạt và thanh cao. Đó là hai công trình văn viết đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP và DI CHÚC của Người."

Bác Hồ với văn nghệ

"...Tiếp theo những cuốn sách “Những người bạn quốc tế của Bác Hồ” (2000), “Bác Hồ với bạn bè quốc tế” (2008) “Theo bước chân Người” (2009), cuốn “Bác Hồ với văn nghệ” là cuốn sách thứ tư của tác giả Trần Quân Ngọc do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản."

Bác Hồ với bạn bè quốc tế

"...Từ trước đến nay đã có nhiều người viết về Bác Hồ, nhưng chưa mấy ai viết về những người bạn quốc tế của Bác."

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường

"...Đã hơn 45 năm kể từ ngày cả dân tộc Việt Nam ta đau đớn tột cùng phải từ giã vị Lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc. Trước khi vĩnh biệt chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý giá, kết tụ những tinh hoa đạo đức, nhân văn, những nội dung tư tưởng cốt yếu định hướng phát triển lâu dài cho cách mạng Việt Nam, thể hiện những tình cảm thắm thiết và niềm ti...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

"...Đã 45 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, cũng là 45 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Từ khi đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, nhất là khi bước vào công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập, chúng ta có thêm những diễn biến lịch sử và thực tiễn cách mạng rất sinh động, phong phú, càng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn những lời căn dặn nhắ...