Tầng 4, Thư viện Trường Đại học An Giang
+84 296 625 6565 nhánh 1605

Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

Miền Nam nhớ mãi ơn Người (Tập 3)

"...Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho miền Nam những tình cảm đặc biệt sâu nặng. Khi đất nước tạm thời bị chia cắt, miền Nam vẫn còn phải chịu cảnh chiến tranh, Người luôn lo với nỗi lo của nhân dân miền Nam, đau với nỗi đau của nhân dân miền Nam, đêm ngày Người thao thức trước những chuyển biến của phong trào đấu tranh giải phóng miền Nam."

Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930 (sách ch...

"...Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 01/2011) khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh... là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”."

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của trí tuệ và n...

"...Đã bốn mươi lăm năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt chúng ta đi gặp các bậc tiền bối cách mạng, Người đã để lại cho chúng ta những di sản vô cùng quý giá - một kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, một thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh chói ngời trong lịch sử."

Hồ Chí Minh con người của sự sống

"...Trong tâm khảm của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước, Hồ Chí Minh vừa là người anh hùng dân tộc vĩ đại, cũng vừa là Bác Hồ rất đỗi thân thương.

An Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, pho...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Kế hoạch 30-KH/TU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Qua 15 năm, từ “Học theo Bác” đến “Đẩy mạnh học tập và làm t...

Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng,...

An Giang biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng,...

Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), tối 18/5, Tỉnh ủy An Giang tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

An Giang học tập và làm theo Bác Hồ

(TUAG) - Thời gian qua, cùng với cả nước, An Giang đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thường xuyên và đạt được những kết quả tích cực. Ngày càng có nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm", "nói ít làm nhiều", làm v...

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí M...

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang thiết thực, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, ph...