Hội Cựu Giáo Chức

Trường Đại học An Giang

Lịch sử hình thành

Các cựu giáo chức trường Đại học An Giang đã nghỉ hưu, nghỉ việc đang sinh sống trên địa bàn thành phố Long xuyên mong muốn có sự giao lưu tình cảm, gặp gỡ nên đã cùng nhau tập hợp đề nghị thành lập một tổ chức của các nhà giáo, viên chức của trường Đại học An Giang.

Được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban giám hiệu, Công đuàn cơ sở trường Đại học An giang, Ban vận động thành lập Chi hội cựu giáo chức trường Đại học An Giang được thành lập theo quyết định số 175/QĐ-ĐHAG do Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học An Giang ký ngày 28/02/2007 gồm các Ông Bà : 1.Phạm Văn Song 2. Phạm Thị Thiềng 3.Nguyễn Đức Thụy 4.Đổ Thị Dung 5. Nguyễn Ngọc Phương.

Ngày 10/3/2007 , họp mặt các cựu giáo chức phổ biến nội dung điều lệ và vận động tham gia hội. Có 17 có mặt và đăng ký vào hội. Sau đó là 22 người.

Ban chấp hành

Nhiệm kỳ III

(2018-2023)
 • Nguyễn Đức Thụy (Chủ tịch)
 • Đinh Lê Nguyên (Phó Chủ tịch)
 • Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
 • Thái Thị Bi (Ủy viên)
 • Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
 • Trần Thị Hồng Yến (Ủy viên)
 • Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
Hiện tại

Nhiệm kỳ II

(2013-2018)
 • Phạm Văn Song (Chủ tịch)
 • Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch)
 • Đỗ Thị Dung (Phó Chủ tịch)
 • Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
 • Bùi Thị Minh Huê (Ủy viên)
 • Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
 • Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
 • Nguyễn Ngọc Tần (Ủy viên)

Nhiệm kỳ I

(2008-2012)
 • Phạm Văn Song (Chủ tịch)
 • Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch)
 • Đỗ Thị Dung (Phó Chủ tịch)
 • Phạm Thị Thiềng (Ủy viên)
 • Bùi Thị Minh Huê (Ủy viên)
 • Nguyễn Hữu Kim (Trưởng ban kiểm tra)
 • Nguyễn Thuần Việt (Ủy viên)
 • Nguyễn Ngọc Tần (Ủy viên)
Scroll to Top