Các cựu giáo chức trường Đại học An Giang đã nghỉ hưu, nghỉ việc đang sinh sống trên địa bàn thành phố Long xuyên  mong muốn có sự giao lưu tình cảm, gặp gỡ nên đã cùng nhau tập hợp đề nghị thành lập một tổ chức của các nhà giáo, viên chức của trường Đại học An Giang.

Được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban giám hiệu,  Công đuàn cơ sở trường Đại học An giang, Ban vận động thành lập Chi hội cựu giáo chức trường Đại học An Giang được thành lập theo quyết định số 175/QĐ-ĐHAG do Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học An Giang ký ngày 28/02/2007 gồm các Ông Bà:

 • Phạm Văn Song
 • Phạm Thị Thiềng
 • Nguyễn Đức Thụy
 • Đổ Thị Dung
 • Nguyễn Ngọc Phương

Ngày 10/3/2007 , họp mặt các cựu giáo chức phổ biến nội dung điều lệ và vận động tham gia hội. Có 17 có mặt và đăng ký vào hội. Sao đó là 22 người.

Trên cơ sở đó, ngày 04/4/2007, Đại hội nhiệm kỳ 1 (2007-2012) được tiến hành. Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra gồm :

 • Phạm Văn Song, Chủ tịch
 • Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch kiêm ủy viên thư ký
 • Đổ Thị Dung, Phó chủ tịch
 • Phạm Thị Thiềng, Ủy viên
 • Bùi Thị Minh Huê , Ủy viêm
 • Nguyễn Hữu Kim, Trưởng ban kiểm tra
 • Nguyễn Thuần Việt, Ủy viên Ban kiểm tra
 • Nguyễn Ngọc Tần, Ủy viên ban kiểm tra

Đến tháng 12/2017,  số lượng hội viên tham gia lên nhiều (31 người) nên Chi hội được sự thống nhất của nhà trường đã tiến hành thành lập Ban vận động chuyển Chi hội thành Hội đề nghị lên Ủy ban nhân dân Tỉnh và được  chấp thuận theo quyết định  133/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 lấy tên là Hội Cựu giáo chức trường Đại học An Giang , tiến hành đại hội nhiệm kỳ I (2008-2012) ngày 15/3/2008 thông qua :

 1. Quy chế Tổ chức và hoạt dộng (được UBND Tỉnh phê duyệt theo quyết địng số 754/QĐ-UBND ngày 24/4/2018.)
 2. Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra (được UBND Tỉnh phê duyệt theo quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 24/4/2018)  gồm :
 • Phạm Văn Song, Chủ tịch
 • Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch kiêm Ủy viên thư ký
 • Đổ Thị Dung, Phó chủ tịch
 • Bùi Thị Minh Huê, Ủy viên
 • Phạm Thị Thiềng, Ủy viên
 • Nguyễn Hữu Kim, Trưởng ban Kiểm tra
 • Nguyễn Ngọc Tần, Ủy viên ban Kiểm tra
 • Nguyễn Thuần Việt, Ủy vuên ban Kiểm tra

Đến nay (2019)  Hội đã qua các kỳ đại hội :

 1. Nhiệm kỳ II (2013-2018),  được Phó chủ tịch UBND Tỉnh Võ Thị Ánh Xuân phê duyệt Điều lệ theo quyết định 458/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 . ( 51 hội viên,  Chủ tịch Phạn Văn Song mất tháng 8/2012, chị Nguyễn Thị Xẻ mất tháng 12/2012). Bà Bùi Thị Minh Huê xin rút vì sức khỏe.

Ban chấp hành

 • Đinh Lê Nguyên, Phó chủ tịch
 • Phạm Thị Thiềng, Ủy vuên Ban chấp hành
 • Thái Thị Bi, Ủy viên ban Chấp hành
 • Nguyễn Hữu Kim, Trưởng ban kiểm tra
 • Nguyễn Ngọc Tần, Ủy viên ban kiểm tra
 • Nguyễn Thuần Việt , Ủy viên ban kiểm tra
 1. Nhiệm kỳ III (2018-2023), được Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Bình phê duyệt Điều lệ theo quyết định 1923/QĐ-UBND ngày 09/8/2018.

Ban chấp hành như nhiệm kỳ II. Riêng Ban kiểm tra bổ sung bà Trần thị Hồng Yến thay bà Nguyễn Ngọc Tần sức khỏe yếu, xin rút.