On August 26, 2019, Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang - Rector of An Giang University and leaders of many university units had a reception and working session with representatives of Seinan Vietnam Company and Seinan Shouji Group (Japan).

The representatives of Seinan Shouji Group included Mr. Kwon Wonkil - CEO and Mr. Mitsuhashi Katsunori – CEO’s Assistant. As for Seinan Vietnam, there were Tran Quang – the Director and Mr. Cao Duc Dinh – the Director’s Assistant.

Toàn cảnh buổi đón tiếp công ty Seinan Việt Nam và Tập đoàn Seinan Shouji
Overview of the meeting between Seinan Vietnam and Seinan Shouji Group

 

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng gửi lời chào mừng đến đại diện Công ty Seinan Việt Nam và Tập đoàn Seinan Shouji
Rector Vo Van Thang welcomed Representatives of Seinan Vietnam and Seinan Shouji Group

 

Đại diện Công ty Seinan Việt Nam và Tập đoàn Seinan Shouji
Dr. Nguyen Tran Nhan Tanh - Dean of Faculty of Enginering - Technology - Environment shared with Seinan Vietnam and Seinan Shouji Group about the University's difficulties and  advantages in waste treatment

 

At the meeting, representatives of the two sides exchanged such numerous major contents as an overview of An Giang University, the activities of Seinan Shouji Group sharing advantages and difficulties in waste treatment, and orienting cooperation opportunities to implement waste treatment and recycling projects at An Giang University.
Representative of Seinan Shouji Group, Mr. Kwon Wonkil, said that he would do more research into recycling biodegraded waste to make fertilizers for plants, meeting the needs of green - clean - beauty environment of An Giang University.

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường chia sẻ cùng Công ty Seinan Việt Nam và Tập đoàn Seinan Shouji về những thuận lợi khó khăn của Trường trong việc xử lý rác thải
Mr. Tran Quang - Director of Seinan Vietnam exchanged information with representatives of An Giang University about waste treatment

 

Ông Trần Quang – Giám đốc Công ty Seinan Việt Nam trao đổi thông tin với đại diện Trường Đại học An Giang trong việc xử lý rác thải
Seinan Shouji Group's representative, Mr. Kwon Wonkil shared his experience in dealing with waste

 

Lãnh đạo hai đơn vị cùng ký kết ghi nhớ hợp tác
Leaders of the two sides signed the memorandum of cooperation

 

Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Tập đoàn Seinan Shouji - ông Kwon Wonkil
Rector Vo Van Thang presented a souvenir to Mr. Kwon Wonkil, the Director of Seinan Shouji Group

 

Quý thầy cô cùng chụp ảnh lưu niệm
Lecturers took souvenir photos together


Huu Nghi - An Giang University Library

Translated by Le Do Thai

Images :

Related Post: