An Giang University
Lý do chọn Trường ĐHAG

10 Lý do chọn Trường Đại học An Giang

Đảm bảo chất lượng

Trường Đại học An Giang đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục và có 4 CTĐT đạt chuẩn AUN-QA

Tin tức mới

Xét duyệt 2 đề cương đề tài loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023
  • 04/10/2022 14:20

Ngày 30/9/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm…

Xem thêm
Tiếp và làm việc đoàn công tác Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kiên Giang
  • 04/10/2022 14:09

Ngày 30/9/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tiếp đoàn công tác của Sở Khoa học Công nghệ (KH…

Xem thêm
Thêm 01 đề tài nghiên cứu chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y được duyệt thực hiện
  • 04/10/2022 14:02

Ngày 28/9/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp trực tuyến xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm…

Xem thêm

Thông tin về Trường Đại học An Giang

Chương trình Đào tạo

65

Đề tài NCKH

624

Cán bộ - Giảng viên

824

Người học

12281

Lịch công tác

Xem thêm