Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

  • 11/06/2021 08:01

Chiều 10/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản...

Xem tiếp

Xét duyệt danh mục ưu tiên đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C

  • 02/07/2021 08:42

Ngày 1/7, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục đề tài cấp Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh loại C năm 2022.

Xem tiếp

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành Địa lý

  • 28/06/2021 08:40

Ngày 25/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng một số bản đồ địa lý tự nhiên vùng Tứ giác Long Xuyên”.

Xem tiếp

Thêm 2 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai

  • 24/06/2021 10:28

Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Phổ kích thích tập thể trong lớp đôi BLG – 2DEG ở nhiệt độ hữu hạn”.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học

  • 18/06/2021 14:45

Ngày 17/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hiệu lực của 05 dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp”.

Xem tiếp

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

  • 31/05/2021 10:12

Ngày 28/05, Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồ...

Xem tiếp

Xét duyệt 2 đề cương nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 10/06/2021 13:22

Ngày 9/6, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thuộc lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 07/06/2021 09:52

Ngày 3/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu hiện tượng đả...

Xem tiếp

Triển khai thêm 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM năm 2021

  • 07/06/2021 09:44

Ngày 3/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài về cây rau giọt băng

  • 04/06/2021 08:06

Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM “Xây dựng q...

Xem tiếp