Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài về cây rau giọt băng

  • 04/06/2021 08:06

Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM “Xây dựng q...

Xem tiếp

Xét duyệt 4 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM

  • 28/05/2021 23:48

Ngày 28/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 4 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM.

Xem tiếp

Triển khai thêm 2 đề tài cấp ĐHQG-HCM

  • 26/05/2021 13:46

Ngày 25/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Xem tiếp

Xét duyệt 2 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM năm 2022

  • 25/05/2021 09:30

Ngày 24/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C.

Xem tiếp

Thêm 2 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu

  • 20/05/2021 08:35

Ngày 19/05, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài.

Xem tiếp

Xét duyệt 3 đề cương nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nông nghiệp

  • 19/05/2021 14:22

Ngày 18/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương chi tiết của 3 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Xem tiếp

Thêm 3 đề cương nghiên cứu khoa học được tiến hành thực hiện

  • 12/05/2021 14:40

Ngày 11/05, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020- 2021.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình chế biến nước lẩu cua đồng và thịt cua đồng đóng hộp”

  • 05/04/2021 08:14

Ngày 2/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình chế biến nước lẩu cua đồng và thịt cua đồng đóng ...

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học

  • 07/05/2021 14:38

Ngày 6/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình trồng và nhân giống hoa hồng cổ Sa Pa và Hải Phòng tại Long Xuyên, An Giang”

  • 29/03/2021 22:56

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Xây dựng quy trình trồng và nhân giống hoa hồng cổ Sa Pa và...

Xem tiếp