Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (năm 2021)

  • 05/01/2021 16:46

"...Trường Đại học An Giang tổ chức tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cho giáo viên có nhu cầu học"

Xem tiếp

Danh mục tài liệu tham khảo

  • 26/12/2020 14:46

Dành cho thí sinh dự tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2020

Xem tiếp

Thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển (Vòng 2)

  • 26/12/2020 14:40

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học An Giang thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển

Xem tiếp

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2

  • 18/12/2020 16:51

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học An Giang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2"

Xem tiếp

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức

  • 18/12/2020 16:09

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức"

Xem tiếp

Thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2020

  • 08/12/2020 11:05

"...Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức"

Xem tiếp

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

  • 01/12/2020 17:00

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm 2020"

Xem tiếp

Thông báo đăng ký danh mục giáo trình biên soạn, giáo trình dịch sử dụng giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2021

  • 26/11/2020 14:08

"...ĐHQG đã đồng ý cho phép Trường ĐHAG được tham gia vào Đề án CTGT từ năm 2021. Nhằm thực hiện tốt Đề án CTGT, Nhà trường thông báo đến Khoa/Bộ môn đề xuất và đăng ký danh mục giáo trình biên soạn, giáo trình dịch sử dụng giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường năm 2021"

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2020

  • 26/11/2020 13:46

"...Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2020, Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao (CTCLC) trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2020"

Xem tiếp