Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2

  • 18/12/2020 16:51

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học An Giang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2"

Xem tiếp

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức

  • 18/12/2020 16:09

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức"

Xem tiếp

Thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2020

  • 08/12/2020 11:05

"...Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức"

Xem tiếp

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

  • 01/12/2020 17:00

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm 2020"

Xem tiếp

Thông báo đăng ký danh mục giáo trình biên soạn, giáo trình dịch sử dụng giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2021

  • 26/11/2020 14:08

"...ĐHQG đã đồng ý cho phép Trường ĐHAG được tham gia vào Đề án CTGT từ năm 2021. Nhằm thực hiện tốt Đề án CTGT, Nhà trường thông báo đến Khoa/Bộ môn đề xuất và đăng ký danh mục giáo trình biên soạn, giáo trình dịch sử dụng giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường năm 2021"

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2020

  • 26/11/2020 13:46

"...Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2020, Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao (CTCLC) trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2020"

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy theo điểm thi TN THPT năm 2020 (bổ sung đợt 2)

  • 10/11/2020 18:39

"...Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (bổ sung đợt 2) và hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển"

Xem tiếp

Thông báo về việc điều chỉnh yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng viên chức

  • 10/11/2020 15:11

"...Trường Đại học An Giang thông báo điều chỉnh yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng viên chức năm 2020"

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy theo điểm thi TN THPT năm 2020 (bổ sung đợt 2)

  • 10/11/2020 08:43

"...Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (bổ sung đợt 2) và hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển"

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học; cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 (bổ sung đợt 2)

  • 22/10/2020 11:41

"...Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy và cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 đối với phương thức xét điểm thi TN THPT năm 2020"

Xem tiếp