Thông báo về việc giới thiệu con dấu và chức danh, chữ ký của Ban Giám hiệu Trường ĐH An Giang

  • 29/10/2019 14:01

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 13/08/2019 về việc chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM;

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2019

  • 18/10/2019 08:31

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh cao học năm 2019, cụ thể như sau:

Xem tiếp

Thông báo kết quả chấm chọn cuộc thi Thiết kế Logo và Slogan chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang (30/12/1999-30/12/2019)

  • 17/10/2019 14:06

Căn cứ Kế hoạch số 1561/KH-ĐHAG ngày 05/12/2018 về Tổ chức cuộc thi Thiết kế Logo và Slogan chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang (30/12/1999 - 30/12/2019) của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang; Chi tiết mời xem tiếp tròn tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận bài dự thi cuộc thi viết chủ đề “Trường Đại học An Giang trong tôi”

  • 08/10/2019 14:47

Căn cứ Kế hoạch số 525/KH-ĐHAG ngày 19/04/2019 về việc tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Trường Đại học An Giang trong tôi”; Mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển ĐH; CĐSP hệ chính quy (Đợt 6) và hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

  • 25/09/2019 17:00

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang. Mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo thu học phí chính quy Học kỳ I năm học 2019-2020

  • 20/09/2019 13:54

Căn cứ quyết định số 1174/QĐ-ĐHAG ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc quy định mức thu học phí chính quy năm học 2019-2020. Mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về kết quả xét tuyển cao đẳng nghề hệ chính quy (đợt 3), hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

  • 19/09/2019 17:08

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh cao đẳng nghề hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang. Mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học và cao đẳng sư phạm hệ chính quy

  • 16/09/2019 17:12

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang và tình hình t...

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học; cao đẳng sư phạm hệ chính quy (đợt 5) và hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học

  • 05/09/2019 17:10

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang; Chi tiết, mời xem tiếp trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học và cao đẳng sư phạm hệ chính quy

  • 05/09/2019 10:35

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học An Giang và tình hình t...

Xem tiếp