An Giang University

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 2

  • 05/04/2018 09:51

Thông báo chi tiết, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2)

  • 03/01/2018 11:44

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo Kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

  • 25/12/2017 15:11

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1):

Xem tiếp

An Giang University

Lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng năm 2017 (đợt 1)

  • 16/12/2017 16:08

Lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng năm 2017 (đợt 1)

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

  • 11/12/2017 11:44

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG ngày 02/8/2017 về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017;

Xem tiếp