Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 23/06/2022 09:17

Ngày 21/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài “Xây dựng website hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của người học tại Trường Đại học An Giang” bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 01/06/2022 16:31

Ngày 01/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 01/06/2022 08:06

Ngày 26/5,Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Hội thảo khoa học “Ứng dụng mô hình hóa và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong trồng trọt”

  • 01/06/2022 07:44

Ngày 27/5, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng mô hình hóa và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong trồng trọt”.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 06/05/2022 15:50

Ngày 4/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học

  • 20/04/2022 09:46

Vừa qua, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Họp xét duyệt 02 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học

  • 09/03/2022 15:52

Ngày 8/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt 02 đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 02/03/2022 10:34

Ngày 28/2, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Hội thảo giữa kỳ Dự án RISAWA

  • 18/12/2021 13:54

Từ ngày 14 – 16/12/2021, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo giữa kỳ Dự án RISAWA “Sản xuất lúa trong giữa điều kiện hạn mặn: Những lựa chọn tương lai cho sử dụng nước bền vững ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Xem tiếp

Thêm 02 đề cương chi tiết được thông qua

  • 18/02/2022 15:42

Sáng 17/02, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Xem tiếp