Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 23/06/2022 09:17

Ngày 21/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài “Xây dựng website hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của người học tại Trường Đại học An Giang” bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Hội thảo Tập huấn Đổi mới sáng tạo trong giáo dục

  • 20/06/2022 20:13

Ngày 17 và 18/6/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Tập huấn Đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Xem tiếp

Hội thảo chuyên môn thuộc Dự án AGB/2019/153

  • 18/06/2022 20:35

Ngày 16/6/2022,  Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo chuyên môn thuộc khuôn khổ Dự án AGB/2019/153.

Xem tiếp

Hội thảo “Giải pháp công nghệ thông tin trong nông nghiệp, giáo dục số và các chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ”

  • 13/06/2022 16:12

Ngày 10/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp công nghệ thông tin trong nông nghiệp, giáo dục số và các chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ”.

Xem tiếp

Hội nghị “Phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định EVFTA và RCEP”

  • 13/06/2022 15:59

Ngày 10/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp với Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định EVFTA và RCEP”.

Xem tiếp

Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục Đại học (PHER)

  • 13/06/2022 13:39

Ngày 10/6/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục Đại học (PHER)

Xem tiếp

Bế mạc đợt đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

  • 11/06/2022 08:29

Ngày 10/6/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Phiên bế mạc đợt đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học: Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Toán học, Kỹ thuật phần mềm theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Hội thảo “Cơ hội học bổng trao đổi và Du học tại Hoa Kỳ”

  • 09/06/2022 08:44

Ngày 07/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức Hội thảo Cơ hội học bổng trao đổi và Du học tại...

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc sửa đổi. bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHAG ngày 26/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang

  • 08/06/2022 14:10

"...Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHAG ngày 26/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Khai mạc đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

  • 07/06/2022 10:53

Ngày 6/6/2022, Trường ĐH An Giang, ĐHQG-HCM tổ chức Phiên khai mạc đợt đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học: Công nghệ sinh học, Ng...

Xem tiếp