Thông báo chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2 (2018)

  • 10/09/2018 07:30

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học An Giang thông báo điểm chuẩn, tổng số thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1(theo từng ngành), danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2 như sau:

Xem tiếp

Thông báo chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 3 (2018)

  • 20/09/2018 09:35

Chi tiết thông báo, vui lòng xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức dành cho đối tượng dự thi cao học tại Trường Đại học An Giang năm 2018

  • 13/09/2018 15:30

Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức dành cho đối tượng dự thi cao học tại Trường Đại học An Giang năm 2018. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao - Năm học 2018-2019 (Dành cho sinh viên khóa DH17, DH18 và CD42)

  • 12/09/2018 16:20

Thông báo đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao - Năm học 2018-2019 (Dành cho sinh viên khóa DH17, DH18 và CD42). Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí chính quy năm học 2018-2019

  • 11/09/2018 10:55

Thông báo thu học phí chính quy năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm!

Xem tiếp

Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, học kỳ I năm học 2018-2019

  • 11/09/2018 10:50

Thông báo thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DV13TA1, học kỳ I năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo, mời xem trong tập tin đính kèm

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao. Năm học 2018 – 2019 (Dành cho sinh viên khóa DH19 và CD43)

  • 29/08/2018 15:26

Thông báo đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao. Năm học 2018 – 2019 (Dành cho sinh viên khóa DH19 và CD43). Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo điểm chuẩn, tổng số thí sinh, danh sách trúng tuyển đợt 1, chỉ tiêu xét tuyển bổ sung (Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018)

  • 20/08/2018 09:10

Biên bản xác định điểm chuẩn, tổng số thí sinh trúng tuyển, danh sách trúng tuyển. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tổ chức đăng kí dự thi, thi Năng khiếu Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 (Dành cho thí sinh đăng kí xét tuyển bổ sung)

  • 05/08/2018 19:21

Thông báo tổ chức đăng kí dự thi, thi Năng khiếu Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 (Dành cho thí sinh đăng kí xét tuyển bổ sung). Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc tuyển sinh cao học năm 2018

  • 01/08/2018 13:58

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp