Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non. Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2020 (đợt bổ sung)

  • 12/10/2020 17:28

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học An Giang,

Xem tiếp

Thông báo chiêu sinh lớp Hệ thống kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Ngành Quản lý công Đợt 2 năm 2022

  • 23/09/2022 13:40

"...Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển Kỳ thi Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022, Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo chiêu sinh lớp Hệ ...

Xem tiếp

Thông báo chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHAG năm 2022

  • 15/09/2022 15:57

"...Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển Kỳ thi Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022, Trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh các lớp Hệ thống kiến thức theo kế hoạch như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc lấy ý kiến danh sách đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”

  • 30/08/2022 14:00

"...ĐHQG-HCM niêm yết công khai và lấy ý kiến về danh sách đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022” bao gồm 03 cá nhân sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học năm 2022

  • 19/08/2022 09:45

"...Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2021 – 2022, Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (đợt 2)

  • 10/08/2022 13:49

"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc tham gia sáng tác ca khúc về An Giang

  • 05/08/2022 09:40

"...Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc tiến tới Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang, Ban Giám hiệu yêu cầu toàn thể viên chức, người lao độn...

Xem tiếp

Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

  • 03/08/2022 13:47

"...Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy Trường Đại học An Giang công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2022 (điểm sàn)"

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022

  • 27/07/2022 13:58

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 như sau:"

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022

  • 27/07/2022 13:33

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp