An Giang University

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học An Giang

  • 04/12/2017 09:07

=> Báo cáo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo về việc thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018

  • 25/09/2017 15:36

Ban giám hiệu thông báo thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018 như sau:

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016

  • 14/09/2016 10:36

Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2015

  • 14/09/2016 10:31

Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp