THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022


Trở về

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

MÃ TRƯỜNG: QSA

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG ĐH.

        1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp trình độ đại học hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

        2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên toàn quốc.

        3. Phương thức tuyển sinh

   3.1. Tuyển thẳng:

- Người đã có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy do Trường Đại học An Giang cấp, đăng ký vào học ngành có cùng nhóm ngành đào tạo;

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành thuộc nhóm ngành ngoại ngữ.

   3.2. Xét tuyển:

- Đối tượng: Những thí sinh đã tốt nghiệp đại học nhưng không thuộc diện tuyển thẳng.

- Tổ hợp xét tuyển: thí sinh chọn một trong các tổ hợp sau để đăng ký xét tuyển:

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh

  • Tổ hợp 1: Môn Tiếng Anh – Môn cơ sở
  • Tổ hợp 2: Môn Tiếng Anh – Môn lý luận chính trị
  • Tổ hợp 3: Môn Tiếng Anh – Môn Cơ bản
  • Tổ hợp 4: Môn cơ bản - Môn lý luận chính trị.
  • Tổ hợp 5: Môn cơ bản - Môn cơ sở.

- Danh mục các môn trong tổ họp xét tuyển:

Môn cơ bản: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Tin học đại cương; Ngoại ngữ; Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính);...

Môn cơ sở: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Kinh tế Quốc tế; Kinh tế phát triển; Quản trị học; Pháp luật đại cương; ...

Môn lý luận chính trị: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Triết học hoặc Kinh tế chính trị); Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng); Tư tưởng Hồ Chí Minh;...

   3.3. Học bổ sung kiến thức: Người có bằng tốt nghiệp đại học, trong bảng điểm nếu không tích lũy các môn trong tổ hợp xét tuyển thì sẽ học bổ sung kiến thức.

   Kết quả học bổ sung kiến thức mỗi học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

        4. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu VLVH

Số QĐ đào tạo VLVH

Ngày tháng năm ban hành QĐ

Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ QĐ

Năm bắt đầu đào tạo

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

80

871/BGDĐT-GDĐH

07/3/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017

        5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm 02 môn trong tổ hợp xét tuyển ≥ 10 điểm.

        6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

Trường hợp chuyên ngành đăng ký có số thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở lớp, thí sinh sẽ được chuyển vào chuyên ngành khác thích hợp hoặc bảo lưu kết quả.

        7. Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Nhà trường thông báo cụ thể vào tháng 5/2021 trên trang thông tin điện tử của Trường

        8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

        9. Học phí dự kiến; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Số
TT

Khối ngành

Lộ trình tăng học phí theo năm học (đồng)

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

Trình đại học

1

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

14.700.000

16.170.000

17.787.000

 

Đề án tuyển sinh 2021

© 2021 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang