THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022


Trở về

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

MÃ TRƯỜNG: QSA

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021

I. NGÀNH HỌC, TỔ HỢP XÉT TUYỂN:

STT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1.

Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2)

7220201

Chi tiết mục 4.2

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2 - 2,5 năm

III. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP: Tốt nghiệp khóa học, sinh viên được cấp bằng đại học danh hiệu cử nhân, kỹ sư hình thức vừa làm vừa học, được học tiếp lên các bậc học cao hơn như Thạc sĩ và Tiến sĩ.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: 

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp trình độ đại học hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên toàn quốc.

3. Phương thức tuyển sinh

a. Tuyển thẳng:

- Người đã có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy do Trường Đại học An Giang cấp, đăng ký vào học ngành có cùng nhóm ngành đào tạo;

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành thuộc nhóm ngành ngoại ngữ.

b. Xét tuyển:

- Đối tượng: Những thí sinh đã tốt nghiệp đại học nhưng không thuộc diện tuyển thẳng.

- Tổ hợp xét tuyển: thí sinh chọn một trong các tổ hợp sau để đăng ký xét tuyển:

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh

  •  Tổ hợp 1: Môn Tiếng Anh – Môn cơ sở
  •  Tổ hợp 2: Môn Tiếng Anh – Môn lý luận chính trị
  •  Tổ hợp 3: Môn Tiếng Anh – Môn Cơ bản
  •  Tổ hợp 4: Môn cơ bản - Môn lý luận chính trị.
  •  Tổ hợp 5: Môn cơ bản - Môn cơ sở.

- Danh mục các môn trong tổ họp xét tuyển:

Môn cơ bản: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Tin học đại cương; Ngoại ngữ; Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính);...

Môn cơ sở: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Kinh tế Quốc tế; Kinh tế phát triển; Quản trị học; Pháp luật đại cương; ...

Môn lý luận chính trị: Thí sinh chọn 1 trong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Triết học hoặc Kinh tế chính trị); Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng); Tư tưởng Hồ Chí Minh;...

c. Học bổ sung kiến thức:

Người có bằng tốt nghiệp đại học, trong bảng điểm nếu không tích lũy các môn trong tổ hợp xét tuyển thì sẽ học bổ sung kiến thức.

Kết quả học bổ sung kiến thức mỗi học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

- Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm 02 môn trong tổ hợp xét tuyển ≥ 10 điểm.

V. HỒ SƠ, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ HỌC PHÍ DỰ KIẾN

1. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu tuyển sinh (phát hành theo mẫu của Bộ GD&ĐT);

- Phiếu xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học An Giang)

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học và bảng điểm toàn khóa kèm theo;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu;

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao học bạ THPT;

- Giấy xác nhận thời gian công tác (theo mẫu của Trường Đại học An Giang).

2. Nguyên tắc xét tuyển

     Xét trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến mức điểm đảm bảo đủ chỉ tiêu;

Thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức, điểm chuẩn trúng tuyển căn cứ cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường;

Trong trường hợp vượt chỉ tiêu thì sẽ xét điểm trung bình chung tích lũy ở bậc cao đẳng và cũng xét điểm từ cao xuống thấp.

3. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển/tuyển thẳng: 25.000đ/ hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/9/2021

- Thời gian xét tuyển: tháng 10/2021

4. Học phí dự kiến

Đơn vị tính: đồng/tín chỉ

TT

Khối ngành đào tạo

Mức thu

1

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

480.000

2

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

570.000

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ 

Phòng Đào tạo 04 – Trường Đại học An Giang

  • Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Điện thoại: (0296) 6253572
  • Website: https://aao.agu.edu.vn

Đề án tuyển sinh 2021

© 2021 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang